Utwórz fakturę

ISTOTA PS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ISTOTA PS
PIN 31397646
TIN 2020853109
Data utworzenia 03 lipiec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ISTOTA PS
Ul. 29.
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 286 €
Zysk 1 621 €
Kapitał 250 912 €
Kapitał własny 2 023 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243422012
Telefon(y) kom. 0905818574, 0948033942
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 292,802
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 17,912
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,317
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 292,802
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,645
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,190
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,190
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -31,166
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,621
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 289,157
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 243,938
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 45,219
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 200
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 635
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 44,384
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 30,286
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 30,286
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 38,753
C. Usług (účtová grupa 51) 38,598
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -8,467
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -8,312
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 13,588
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 13,588
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,020
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 1,631
M. Koszty oprocentowania (562) 935
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 454
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 10,568
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,101
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,621
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015