Utwórz fakturę

CHEMSTAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CHEMSTAR
PIN 31397719
TIN 2020306211
Numer VAT SK2020306211
Data utworzenia 29 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CHEMSTAR
Novosvetská 18
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 331 052 €
Zysk 9 183 €
Kapitał 3 074 546 €
Kapitał własny 845 454 €
Dane kontaktowe
E-mail macakova@chemstar.sk
witryna internetowa http://www.chemstar.sk
Telefon(y) +421254417559, +421254417557
Telefon(y) kom. +421905433102, +421908941988
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,074,324
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,195,455
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,195,455
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 484,992
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 658,432
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 50,948
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 1,083
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,876,273
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,188
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,864
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,864
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,324
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,870,085
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,151
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,862,934
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,596
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,596
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,074,324
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 854,637
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,963
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,963
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 824,852
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 824,852
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,183
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,219,687
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,156,318
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,106,250
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,983
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 38,085
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 61,869
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 965
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 965
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,345
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,512
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41,047
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,500
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 324,450
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 331,052
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 324,449
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,340
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,263
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 312,647
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 38,183
D. Usług (účtová grupa 51) 17,658
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 171,474
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 155,795
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,101
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,578
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,228
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 73,376
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 73,376
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 728
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,405
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 268,608
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 207
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 100
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 100
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 107
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,344
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,341
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,137
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,268
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,085
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 979
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,106
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,183
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31397719 TIN: 2020306211 Numer VAT: SK2020306211
 • Zarejestrowana siedziba: CHEMSTAR, Novosvetská 18, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 czerwiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Elemír Foltín, CSc. Novosvetská 18 Bratislava 811 06 29.06.1995
  MUDr. Jana Marčeková Deviata 12 Bratislava 831 01 09.03.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Elemír Foltín, CSc. 6 639 € (100%) Novosvetská 18 Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.03.2009Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Jana Marčeková Deviata 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 09.03.2009
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Elemír Foltín , CSc. Novosvetská 18 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Elemír Foltín , CSc. Novosvetská 18 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 29.06.1995
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava
   03.10.2000Nové sidlo:
   Novosvetská 18 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava
   02.10.2000Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava
   29.06.1995Nové obchodné meno:
   CHEMSTAR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava