Utwórz fakturę

ISTRAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy ISTRAN
PIN 31397760
TIN 2020354765
Numer VAT SK2020354765
Data utworzenia 03 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ISTRAN
Žitná 42
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 349 947 €
Zysk 2 789 €
Kapitał 217 852 €
Kapitał własny 44 368 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263828943, 0252633171, 0905863774, 828943
Telefon(y) kom. 0905863774
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 220,746
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 19,448
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 19,448
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,448
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 199,498
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 51,959
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 51,959
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 57,078
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 51,793
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,793
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,285
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 90,461
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,237
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 85,224
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,800
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,800
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 220,746
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 40,920
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 30,828
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 30,828
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,789
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 179,239
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 45,891
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 32,990
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 12,901
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 133,348
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 143,810
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 143,810
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 525
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,898
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) -13,885
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 587
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 587
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 349,908
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 349,947
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 342,548
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,360
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 339,265
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 80,432
D. Usług (účtová grupa 51) 122,596
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 111,846
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 73,899
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 23,994
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,953
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,335
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,640
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,640
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 416
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,682
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 146,880
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,117
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,293
2. Pozostałe koszty (562A) 1,293
O. Walutowe straty (563) 162
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,662
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,108
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,574
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,785
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,785
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,789
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016