Utwórz fakturę

SETING Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SETING Bratislava
PIN 31397778
TIN 2020354600
Numer VAT SK2020354600
Data utworzenia 04 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SETING Bratislava
Vranovská 6
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 736 798 €
Zysk 12 223 €
Kapitał 496 962 €
Kapitał własny 201 951 €
Dane kontaktowe
E-mail info@seting.sk
witryna internetowa http://www.seting.sk
Telefon(y) +421263810251, +421263810253
Nr(y) faksu 0263810253
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 455,127
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 29,569
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 29,569
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 29,569
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 423,617
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 25,037
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 13,783
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 11,254
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 325,300
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 323,022
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 323,022
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 819
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,459
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 73,280
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 38,605
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 34,675
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,941
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,941
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 455,127
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 209,858
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 15,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 15,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 152,927
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,899
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,899
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 27,809
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 27,809
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,223
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 245,269
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 235,444
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 120,656
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 120,656
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 57,543
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,786
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,953
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,262
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,244
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,825
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,825
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 736,859
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 736,798
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 736,859
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -17,577
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,516
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 721,385
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 438,132
D. Usług (účtová grupa 51) 56,565
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 204,343
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 151,291
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,745
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,307
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 909
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,795
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,795
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,641
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,413
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 224,585
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 251
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 249
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -245
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 15,168
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,945
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,945
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,223
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015