Utwórz fakturę

IN SITU P & R - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy IN SITU P & R
PIN 31397794
Data utworzenia 04 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IN SITU P & R
Malá 15
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 119 859 €
Zysk 4 708 €
Kapitał 44 439 €
Kapitał własny 23 711 €
Dane kontaktowe
E-mail aquatest@isternet.sk
Telefon(y) 0254410769, 0254414569
Telefon(y) kom. 0905823433, 0908749233
Nr(y) faksu 0254410769
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 36,593
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,145
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,426
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,022
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 36,593
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,419
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 16,075
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,708
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,174
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 462
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 7,267
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,641
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,268
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,358
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 445
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 119,859
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 119,859
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 114,076
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,778
C. Usług (účtová grupa 51) 71,237
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 30,508
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 752
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 310
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 139
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 352
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,783
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 37,844
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 13
X. Interesu dochód (662) 13
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 83
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 83
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -70
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,713
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,005
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 4,708
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016