Utwórz fakturę

MAK STUDIO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.12.2015
Basic information
Nazwa firmy MAK STUDIO
Stan Zniszczono
PIN 31397867
TIN 2020341873
Numer VAT SK2020341873
Data utworzenia 26 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAK STUDIO
Stromová 10
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 000 €
Zysk -4 934 €
Kapitał 19 701 €
Kapitał własny 16 748 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421907310597
Date of updating data: 11.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 21,844
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,722
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,722
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 9,722
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,911
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,732
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,563
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,563
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 169
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,179
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,179
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 211
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 211
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 21,844
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,814
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 166
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,611
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,611
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,934
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,030
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 448
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 448
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,582
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 918
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 918
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,489
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,175
Date of updating data: 11.12.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,887
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,962
D. Usług (účtová grupa 51) 1,539
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 264
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,085
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,085
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,887
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -501
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 87
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 87
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -87
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,974
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,934
Date of updating data: 11.12.2015
Date of updating data: 11.12.2015
 • PIN :31397867 TIN: 2020341873 Numer VAT: SK2020341873
 • Zarejestrowana siedziba: MAK STUDIO, Stromová 10, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 czerwiec 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.12.2015Zrušené obchodné meno:
   MAK STUDIO spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stromová 10 Bratislava 831 01
   28.06.2002Nové sidlo:
   Stromová 10 Bratislava 831 01
   26.06.1995Nové obchodné meno:
   MAK STUDIO spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným