Utwórz fakturę

BAŽANT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BAŽANT
PIN 31397964
TIN 2020354710
Numer VAT SK2020354710
Data utworzenia 04 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BAŽANT
Hontianska 59
93601
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 904 €
Zysk 1 686 €
Kapitał 74 457 €
Kapitał własny -27 162 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0367411013
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 74,200
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 19,408
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,811
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,811
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 16,597
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 16,597
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 54,792
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 13
4. Zwierzęta (124) - /195/ 13
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 42,988
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 42,922
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,922
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 66
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,791
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,791
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 74,200
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -25,476
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,660
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 116
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 116
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -38,577
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,105
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -50,682
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,686
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,709
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 644
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 644
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 30,065
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 25,918
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 680
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,467
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 68,967
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 68,967
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,904
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,904
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,904
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 258
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 258
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 258
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,646
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,904
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,646
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,686
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31397964 TIN: 2020354710 Numer VAT: SK2020354710
 • Zarejestrowana siedziba: BAŽANT, Hontianska 59, 93601, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 lipiec 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.07.1998Nové sidlo:
   Hontianska 59 Šahy 936 01
   Noví spoločníci:
   Anna Salayová Holíčska 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Anna Salayová Holíčska 9 Bratislava
   29.07.1998Zrušené sidlo:
   Jasovská 57 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beatrica Šupová Kukorelliho 1 Piešťany
   04.07.1995Nové obchodné meno:
   BAŽANT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovská 57 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Beatrica Šupová Kukorelliho 1 Piešťany
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ