Utwórz fakturę

FRANK SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FRANK SLOVAKIA
PIN 31397972
TIN 2020306189
Numer VAT SK2020306189
Data utworzenia 26 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FRANK SLOVAKIA
Nám. 1.
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 224 €
Zysk -9 032 €
Kapitał 38 430 €
Kapitał własny -584 513 €
Dane kontaktowe
E-mail frankslovakia@frankslovakia.sk
Telefon(y) 0244880115, 0244880116, 0244889006
Telefon(y) kom. 0905341940
Nr(y) faksu 0244889006
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 663
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 663
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,274
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 14,070
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 84
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 14,937
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -593,544
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 215,520
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -806,672
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,032
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 608,481
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 608,481
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,953
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 41,686
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 32,848
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 514,994
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 9,224
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,224
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 17,368
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 7,402
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28
C. Usług (účtová grupa 51) 720
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,172
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,046
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -8,144
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,074
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 74
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 74
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 72
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -8,072
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -9,032
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31397972 TIN: 2020306189 Numer VAT: SK2020306189
 • Zarejestrowana siedziba: FRANK SLOVAKIA, Nám. 1., 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 czerwiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dana Piláriková Jelšová 5 Bratislava 831 01 26.06.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Dana Piláriková 6 640 € (100%) Jelšová 5 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.04.2014Zrušeny spoločníci:
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   30.04.2003Noví spoločníci:
   Ing. Dana Piláriková Jelšová 5 Bratislava 831 01
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Piláriková Jelšová 5 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 26.06.1995
   29.04.2003Zrušeny spoločníci:
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   Ing. Dana Bíla Obchodná 15 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dana Bíla Obchodná 15 Bratislava 811 06
   27.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Dana Bíla Obchodná 15 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Bíla Obchodná 15 Bratislava 811 06
   26.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dana Pilariková Jelšova 5 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dana Piláriková Jelšova 5 Bratislava 831 01
   26.01.1996Nové sidlo:
   Nám. 1. mája 4 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   Ing. Dana Pilariková Jelšova 5 Bratislava 831 01
   25.01.1996Zrušené sidlo:
   Mýtna 29 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   Ing. Milan Gergel Olivova 64 Bratislava 831 01
   Ing. Dana Piláriková Jelšova 5 Bratislava 831 01
   26.06.1995Nové obchodné meno:
   FRANK SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 29 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výroby zdravotníckych potrieb a farmaceutických prípravkov
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   management a marketing
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   Ing. Milan Gergel Olivova 64 Bratislava 831 01
   Ing. Dana Piláriková Jelšova 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dana Piláriková Jelšova 5 Bratislava 831 01