Utwórz fakturę

PRESSTO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRESSTO
PIN 31398022
TIN 2020354754
Numer VAT SK2020354754
Data utworzenia 29 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRESSTO
Bulíkova 3
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 768 €
Zysk 3 384 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,381
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,381
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,381
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,722
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 7,271
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,451
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 32,103
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,159
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 20,136
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,384
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,944
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,944
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,924
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 15,768
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 15,768
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 11,430
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,152
C. Usług (účtová grupa 51) 139
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 4,771
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,368
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,338
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 10,477
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,338
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 954
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,384
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31398022 TIN: 2020354754 Numer VAT: SK2020354754
 • Zarejestrowana siedziba: PRESSTO, Bulíkova 3, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 czerwiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhDr. Pavol Mikulášek Moravská 8/3 Bratislava 831 01 29.06.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Pavol Mikulášek 6 639 € (100%) Moravská 8/3 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.06.2008Nové sidlo:
   Bulíkova 3 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   PhDr. Pavol Mikulášek Moravská 8/3 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Pavol Mikulášek Moravská 8/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.06.1995
   09.06.2008Zrušené sidlo:
   Jiráskova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Magdaléna Abaffyová Pustá 3 Bratislava 841 04
   Martin Holečka Líščie nivy 4 Bratislava 821 08
   Stanislav Mečár Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Dr. Pavol Mikulášek Jiráskova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Pavol Mikulášek Jiráskova 8 Bratislava 851 01
   29.06.1995Nové obchodné meno:
   PRESSTO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jiráskova 8 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba.
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja koneč- nému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živ- nosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľ- nej živnosti
   organizovanie vzdelávacích a kultúrnospoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Ing. Magdaléna Abaffyová Pustá 3 Bratislava 841 04
   Martin Holečka Líščie nivy 4 Bratislava 821 08
   Stanislav Mečár Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Dr. Pavol Mikulášek Jiráskova 8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Pavol Mikulášek Jiráskova 8 Bratislava 851 01