Utwórz fakturę

GLOBAMERICA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GLOBAMERICA
PIN 31398081
TIN 2020306200
Numer VAT SK2020306200
Data utworzenia 29 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GLOBAMERICA
Žellova 2
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 545 549 €
Zysk 43 767 €
Kapitał 470 539 €
Kapitał własny 125 011 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252631928, 0252631978, 0252920939, 0252920940, 0252920941, 0911919144, 0915844144
Telefon(y) kom. 0911919144, 0915844144
Nr(y) faksu 0252920939
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 15,745
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 15,745
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,745
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 400,651
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 77,134
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,595
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 232,145
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 416,396
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 168,778
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 117,708
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 43,767
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 247,618
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 824
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 200,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 45,224
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,254
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,240
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,413
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,317
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,570
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 3,545,549
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 3,538,547
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,002
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 3,485,241
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,341
C. Usług (účtová grupa 51) 3,389,476
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 71,923
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,434
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 13,654
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 413
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 60,308
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 142,730
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 898
X. Interesu dochód (662) 9
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 889
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 4,347
M. Koszty oprocentowania (562) 942
N. Walutowe straty (563) 296
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,109
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,449
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 56,859
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 13,092
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 43,767
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31398081 TIN: 2020306200 Numer VAT: SK2020306200
 • Zarejestrowana siedziba: GLOBAMERICA, Žellova 2, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 czerwiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Karol Jančo Bradáčova 1721/5 Bratislava 851 01 06.05.2002
  Ing. Peter Brieda Bodrocká 5 Bratislava 821 07 18.05.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Karol Jančo 3 319 € (50%) Bradáčova 1721/5 Bratislava 851 01
  Ing. Peter Brieda 3 319 € (50%) Bodrocká 5 Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.11.2011Nové sidlo:
   Žellova 2 Bratislava 821 08
   31.10.2011Zrušené sidlo:
   Hotel Kyjev, Rajská 2 Bratislava 811 08
   29.06.2010Nové sidlo:
   Hotel Kyjev, Rajská 2 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   RNDr. Karol Jančo Bradáčova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Brieda Bodrocká 5 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Brieda Bodrocká 5 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.05.2010
   28.06.2010Zrušené sidlo:
   Hotel Kyjev, Rajská 2 Bratislava 814 48
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Henter Na Hrebienku 19 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Henter Na Hrebienku 19 Bratislava 811 02
   27.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Tibor Varga Záhumenská 57 Stupava 900 31
   08.04.2003Nové obchodné meno:
   GLOBAMERICA, s.r.o.
   07.04.2003Zrušené obchodné meno:
   GLOBAMERICA - cestovná kancelária, s.r.o.
   06.05.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Karol Jančo Bradáčova 1721/5 Bratislava 851 01
   05.05.2002Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   12.04.2000Noví spoločníci:
   Ladislav Henter Na Hrebienku 19 Bratislava 811 02
   Tibor Varga Záhumenská 57 Stupava 900 31
   11.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 08
   Tibor Varga Záhumenská 57 Stupava 900 31
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 08
   Tibor Varga Záhumenská 57 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Henter Na Hrebienku 19 Bratislava 811 02
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Fabián Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04
   07.01.1998Nové sidlo:
   Hotel Kyjev, Rajská 2 Bratislava 814 48
   06.01.1998Zrušené sidlo:
   Gorkého 13 Bratislava 811 01
   29.06.1995Nové obchodné meno:
   GLOBAMERICA - cestovná kancelária, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 13 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Jozef Fabián Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04