Utwórz fakturę

RALEN plus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RALEN plus
PIN 31398103
TIN 2020321985
Numer VAT SK2020321985
Data utworzenia 10 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RALEN plus
Mlynské nivy 68
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 33 392 €
Zysk 7 921 €
Kapitał 19 661 €
Kapitał własny 15 307 €
Dane kontaktowe
E-mail ralenplus@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0263454154, 0905446571
Telefon(y) kom. +421905446571
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 27,993
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 27,915
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) -27,114
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ -27,114
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 30,150
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 30,150
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,150
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,879
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,430
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,449
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 78
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 78
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 27,993
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,227
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,476
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,476
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,191
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,191
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,921
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,766
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 309
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 309
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,307
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 145
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 109
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 97
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,251
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,549
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 156
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 150
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 33,407
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 33,392
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 33,392
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,636
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,906
D. Usług (účtová grupa 51) 9,064
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,105
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,430
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 675
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,561
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,756
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 22,422
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 363
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 363
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -348
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,408
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,487
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,487
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,921
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31398103 TIN: 2020321985 Numer VAT: SK2020321985
 • Zarejestrowana siedziba: RALEN plus, Mlynské nivy 68, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 lipiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01 09.04.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Anton Maňák 6 639 € (100%) Jiráskova 2 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.07.2006Nové predmety činnosti:
   odborná príprava na výkon strážnej služby a detektívnej služby
   poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby a detektívnej služby
   09.04.1999Nové sidlo:
   Mlynské nivy 68 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu uvedenom v prvom až jedenástom bode § 3 písm. a/ zákona č. 379/1997 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách
   Noví spoločníci:
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   08.04.1999Zrušené sidlo:
   Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu uvedenom v deviatom až jedenástom bode § 3 písm. a/ zákona č. 379/1997 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré Záhrady 34 Bratislava 821 05
   16.07.1998Nové sidlo:
   Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   15.07.1998Zrušené sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Ľuboš Krasula Slovenskej republiky rád 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   03.06.1998Nové predmety činnosti:
   detektívna služba v rozsahu uvedenom v prvom až ôsmom bode § 3 písm. b/ zákona č. 379/1997 Z.z.
   strážna služba v rozsahu uvedenom v deviatom až jedenástom bode § 3 písm. a/ zákona č. 379/1997 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Ľuboš Krasula Slovenskej republiky rád 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   02.06.1998Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmiprevádzkovanie zariadenia na spracovanie - úpravu a zneškodňovanie zvláštnych a nebezpečných odpadov /ortuťové výbojky, žiarivky/
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Ľuboš Krasula Slovenskej republiky rád 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   11.12.1997Nové obchodné meno:
   RALEN plus, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Ľuboš Krasula Slovenskej republiky rád 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   10.12.1997Zrušené obchodné meno:
   RALEN - recykling, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Luboš Krasula Slov.republiky RÁD 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   RNDr. Jaroslav Miklóš , CSc. Francisciho 11 Bratislava 811 08
   JUDr. Peter Petrina Staré Záhrady 34 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Luboš Krasula Slov.republiky RÁD 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   RNDr. Jaroslav Miklóš , CSc. Francisciho 11 Bratislava 811 08
   10.07.1995Nové obchodné meno:
   RALEN - recykling, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   spoločnosť je oprávnená vykonávať činnosti v SR a v zahraničí pre slovenské a zahraničné právnické a fyzické osoby
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmiprevádzkovanie zariadenia na spracovanie - úpravu a zneškodňovanie zvláštnych a nebezpečných odpadov /ortuťové výbojky, žiarivky/
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Luboš Krasula Slov.republiky RÁD 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   RNDr. Jaroslav Miklóš , CSc. Francisciho 11 Bratislava 811 08
   JUDr. Peter Petrina Staré Záhrady 34 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Luboš Krasula Slov.republiky RÁD 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   RNDr. Jaroslav Miklóš , CSc. Francisciho 11 Bratislava 811 08
   JUDr. Peter Petrina Staré Záhrady 34 Bratislava 821 05