Utwórz fakturę

OTTOVO NAKLADATEĽSTVO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.04.2016
Basic information
Nazwa firmy OTTOVO NAKLADATEĽSTVO
PIN 31398111
TIN 2020322216
Numer VAT SK2020322216
Data utworzenia 10 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OTTOVO NAKLADATEĽSTVO
Grösslingova 45
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 024 290 €
Zysk 3 885 €
Kapitał 6 223 980 €
Kapitał własny -222 828 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.ottovo.cz/
Telefon(y) +421257202111
Nr(y) faksu 0252962027
Date of updating data: 04.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,818,192
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,056
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,056
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,056
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,816,136
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,702,318
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 909,190
3. Produkty (123) - /194/ 4,029,118
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ -235,990
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 251,378
8. Podatek odroczony należności (481A) 251,378
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 842,487
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 800,961
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 800,961
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,987
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,539
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,953
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,655
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,298
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,818,192
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -218,944
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -230,132
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 571,396
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -801,528
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,885
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,037,136
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,022,309
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,317,802
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,317,802
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 701,627
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,827
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 14,827
Date of updating data: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,228,269
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,024,290
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 710,157
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 517,593
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -203,870
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 410
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,017,345
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 416,667
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,607
D. Usług (účtová grupa 51) 589,722
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 467
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 467
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,882
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,945
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,884
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 108
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 103
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 288
O. Walutowe straty (563) 9
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 279
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -180
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,765
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,885
Date of updating data: 04.04.2016