Utwórz fakturę

OTTOVO NAKLADATEĽSTVO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Nazwa firmy OTTOVO NAKLADATEĽSTVO
PIN 31398111
TIN 2020322216
Numer VAT SK2020322216
Data utworzenia 10 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OTTOVO NAKLADATEĽSTVO
Grösslingova 45
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 157 993 €
Zysk 9 851 €
Kapitał 6 223 980 €
Kapitał własny -222 828 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.ottovo.cz/
Telefon(y) +421257202111
Nr(y) faksu 0252962027
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,849,059
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,849,059
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,589,118
3. Produkty (123) - /194/ 2,589,118
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 249,854
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 249,854
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 249,854
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,087
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,731
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 356
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,849,059
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -209,093
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -226,247
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 575,281
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -801,528
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,851
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,058,152
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,058,152
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,051,611
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,051,611
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,541
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,157,993
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,157,993
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,157,993
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,145,262
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 849,140
D. Usług (účtová grupa 51) 296,122
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,731
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,731
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,731
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,851
Date of updating data: 11.11.2016