Utwórz fakturę

Cestovná agentúra BDT plus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Cestovná agentúra BDT plus
PIN 31398154
TIN 2020347417
Numer VAT SK2020347417
Data utworzenia 29 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Cestovná agentúra BDT plus
Kresánkova 9
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 790 €
Zysk -24 422 €
Kapitał 703 377 €
Kapitał własny 3 432 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245641311
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 668,629
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 166,511
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 166,511
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 161,482
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,029
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 502,089
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 501,639
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 501,092
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 501,092
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 547
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 450
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 450
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 29
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 29
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 668,629
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -20,990
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,315
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,315
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,522
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,522
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,422
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 688,209
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 686,287
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 568,210
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 568,210
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 117,507
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 117
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 36
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 417
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,900
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,900
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 22
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,410
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,410
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,790
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,790
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,640
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 150
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,807
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 821
D. Usług (účtová grupa 51) 7,451
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,953
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,300
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 653
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 270
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,757
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,757
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 555
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -23,017
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,632
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 445
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6
2. Pozostałe koszty (562A) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 439
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -445
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -23,462
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -24,422
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31398154 TIN: 2020347417 Numer VAT: SK2020347417
 • Zarejestrowana siedziba: Cestovná agentúra BDT plus, Kresánkova 9, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 czerwiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 14.10.2014
  Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 14.10.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Svetlana Hofstädter 3 319 € (50%) Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
  Ing. Dagmar Kráľovičová 3 319 € (50%) Devínska cesta 36 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 14.10.2014
   24.10.2014Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 14.10.2014
   23.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 25.01.2014
   22.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 25.01.2014
   21.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 24.01.2014
   11.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 24.01.2014
   10.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 03.01.2014
   31.01.2014Nové sidlo:
   Kresánkova 9 Bratislava 841 05
   30.01.2014Zrušené sidlo:
   Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
   28.01.2014Nové sidlo:
   Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
   27.01.2014Zrušené sidlo:
   Devínska cesta 36 Bratislava 841 04
   24.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 03.01.2014
   23.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 16.12.2013
   22.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 16.12.2013
   21.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.10.2007
   04.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.10.2007
   18.05.2013Noví spoločníci:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.10.2007
   17.05.2013Zrušeny spoločníci:
   Svetlana Kráľovičová Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Svetlana Kráľovičová Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.10.2007
   31.10.2007Nové sidlo:
   Devínska cesta 36 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04
   Svetlana Kráľovičová Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Kráľovičová Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.10.2007
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.10.2007
   30.10.2007Zrušené sidlo:
   Kresánkova 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ferdinand Kráľovič Zohorská 8 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 19.12.2000
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.06.1995
   23.11.2005Nové sidlo:
   Kresánkova 9 Bratislava 841 05
   22.11.2005Zrušené sidlo:
   Zohorská 8 Bratislava 841 04
   24.01.2003Nové obchodné meno:
   Cestovná agentúra BDT plus s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   prevádzkovanie nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   administratívne práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   organizovanie kultúrno - spoločenských a športových podujatí a výstav
   colná deklarácia
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ferdinand Kráľovič Zohorská 8 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 19.12.2000
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.06.1995
   23.01.2003Zrušené obchodné meno:
   BDT plus spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ferdinand Kráľovič Zohorská 8 Bratislava 841 01
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   07.02.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ferdinand Kráľovič Zohorská 8 Bratislava 841 01
   06.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.02.1999Nové predmety činnosti:
   sprievodca cestovného ruchu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konačnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   29.06.1995Nové obchodné meno:
   BDT plus spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zohorská 8 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01