Utwórz fakturę

ŠTÚDIO KOLIBA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.02.2016
Basic information
Nazwa firmy ŠTÚDIO KOLIBA
Stan Zniszczono
PIN 31398227
TIN 2020322227
Numer VAT SK2020322227
Data utworzenia 10 lipiec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ŠTÚDIO KOLIBA
Brečtanova 1
83314
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 535 028 €
Zysk -2 082 654 €
Kapitał 9 813 254 €
Kapitał własny -33 783 953 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254771921
Date of updating data: 12.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,613,242
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,288,777
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 20,594
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 17,897
7. Zaliczki na długoterminowych aktywów niematerialnych (051) - /095A/ 2,697
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,268,183
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,882,021
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,132,221
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 416
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 49,510
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 204,015
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 321,601
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 274,541
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 269,884
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 269,884
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,657
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 47,060
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,517
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 44,543
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,864
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,842
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 22
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,613,242
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -35,866,607
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 999,137
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 999,137
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,038,140
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 200,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 200,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -37,021,230
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 505,751
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -37,526,981
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,082,654
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,478,108
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 283,386
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 283,386
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,490,324
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 798,504
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 798,504
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 875,210
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,050,847
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 435
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 762,448
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 31,704,398
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,741
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,741
Date of updating data: 12.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,501,600
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,535,028
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,087,278
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 9,140
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 438,610
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,859,573
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 43,199
D. Usług (účtová grupa 51) 271,269
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,322
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,608
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,512
4. Koszty społeczne (527, 528) 202
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 99,193
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 189,386
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 189,386
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 58,291
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,182,913
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -324,545
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 772,810
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,713,569
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,713,355
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 77,878
2. Pozostałe koszty (562A) 1,635,477
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 214
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,713,568
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,038,113
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 44,541
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 41,661
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,082,654
Date of updating data: 12.02.2016
Date of updating data: 12.02.2016
 • PIN :31398227 TIN: 2020322227 Numer VAT: SK2020322227
 • Zarejestrowana siedziba: ŠTÚDIO KOLIBA, Brečtanova 1, 83314, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 lipiec 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.02.2016Zrušené obchodné meno:
   ŠTÚDIO KOLIBA a.s.
   Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   22.07.1996Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   10.07.1995Nové obchodné meno:
   ŠTÚDIO KOLIBA a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť