Utwórz fakturę

AB SORTIMENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.10.2015
Basic information
Nazwa firmy AB SORTIMENT
PIN 31398251
TIN 2020926952
Numer VAT SK2020926952
Data utworzenia 11 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AB SORTIMENT
J. Bottu 2098/30
96001
Zvolen
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 117 152 €
Zysk -2 698 €
Kapitał 394 092 €
Kapitał własny 28 796 €
Dane kontaktowe
E-mail michel@absortiment.com
Date of updating data: 22.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 18,453
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 18,453
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,453
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,902,577
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 311
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,349,091
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,570
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 408,898
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,921,030
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,098
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 22,157
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,698
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,894,932
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 7,507
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,757,821
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,739,188
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 7,599
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,034
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 305
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 30,315
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 98,984
Date of updating data: 22.10.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,117,152
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,091,618
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 6,552
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,982
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 2,113,379
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 2,062,030
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,837
C. Usług (účtová grupa 51) 31,308
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 8,752
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 186
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,063
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 203
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,773
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -5
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,594
M. Koszty oprocentowania (562) 1,162
N. Walutowe straty (563) 1,527
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 905
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,591
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 182
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,880
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,698
Date of updating data: 22.10.2015
Date of updating data: 22.10.2015