Utwórz fakturę

LYMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LYMA
PIN 31398278
TIN 2020306299
Numer VAT SK2020306299
Data utworzenia 07 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LYMA
Palackého 10
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 306 009 €
Zysk -1 177 €
Kapitał 71 513 €
Kapitał własny 17 797 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254434437
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 66,951
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,187
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 332
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 332
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,855
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,855
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 60,128
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 36,573
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 36,573
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 19,188
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 19,188
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,188
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,367
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,880
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,487
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 636
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 636
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 66,951
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,619
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,497
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 182,629
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -173,132
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,177
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,992
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 802
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 802
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 49,190
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 44,151
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,151
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 761
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,111
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,084
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,083
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 340
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 340
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 306,009
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 306,009
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 282,997
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,105
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,907
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 305,362
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 229,246
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,067
D. Usług (účtová grupa 51) 30,089
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 38,195
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 27,258
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,594
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,343
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 553
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,323
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,323
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 889
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 647
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 21,700
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,824
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,824
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,824
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,177
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,177
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31398278 TIN: 2020306299 Numer VAT: SK2020306299
 • Zarejestrowana siedziba: LYMA, Palackého 10, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 lipiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo 07.07.1995
  Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo 07.07.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Lýdia Gubáňová 3 319 € (50%) Poľná 26 Bernolákovo
  Ing. Katarína Zajkoska 3 319 € (50%) Pezinok
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.05.2008Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   11.01.2005Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   22.08.2002Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Katarína Zajkoska Za hradbami 2277/34 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo Vznik funkcie: 07.07.1995
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo Vznik funkcie: 07.07.1995
   21.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   07.07.1995Nové obchodné meno:
   LYMA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palackého 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo