Utwórz fakturę

DEKONTA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DEKONTA
PIN 31398553
TIN 2020306453
Numer VAT SK2020306453
Data utworzenia 18 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DEKONTA
Mierová 52/A
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 138 142 €
Zysk -191 139 €
Kapitał 2 724 303 €
Kapitał własny 2 374 336 €
Dane kontaktowe
E-mail dekonta@dekonta.sk
Telefon(y) 0233004138, 0233004139, 0243191730, 0243191733, 0249105024, 0905702742
Nr(y) faksu 0233004139
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 52,660
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 39,382
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 13,278
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,370,195
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,259,577
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,832
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,185
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,422,855
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,120,197
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 1,304,032
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -191,139
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 302,658
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 160
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 141,348
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 70,124
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 56,951
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 14,091
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 182
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 161,150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 138,142
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 43,360
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,782
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 134,127
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,526
C. Usług (účtová grupa 51) 8,808
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 39,369
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,145
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,718
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 748
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 72,813
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,015
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 30,026
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) -185,999
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) -186,000
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 8,195
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) -1,328
M. Koszty oprocentowania (562) 8,660
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 863
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -194,194
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -190,179
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -191,139
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31398553 TIN: 2020306453 Numer VAT: SK2020306453
 • Zarejestrowana siedziba: DEKONTA, Mierová 52/A, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 lipiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01 17.06.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Milan Deščík 4 648 € (70%) Muškátova 14 Bratislava 821 01
  Daniel Fülle 1 992 € (30%) Bratislava - Nové Mesto 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.09.2014Nové sidlo:
   Mierová 52/A Bratislava 821 05
   16.09.2014Zrušené sidlo:
   Štyndlova 11/A Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Fülle Pyrenejská 4/2438 Bratislava - Nové Mesto 831 04
   05.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Marek Fülle Pyrenejská 2438/4 Bratislava - Nové Mesto 831 01
   28.03.2012Nové predmety činnosti:
   sanácia geologického prostredia
   sanácia enviromentálnej záťaže
   21.06.2011Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického prieskumu životného prostredia
   vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a geologický prieskum
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   20.06.2011Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác
   16.04.2008Nové obchodné meno:
   DEKONTA s. r. o.
   Nové sidlo:
   Štyndlova 11/A Bratislava 821 05
   15.04.2008Zrušené obchodné meno:
   DEKONTA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   17.03.2008Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   automatizované spracovanie údajov
   poradenská služba v oblasti výpočtovej techniky
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Daniel Fülle Pyrenejská 4/2438 Bratislava - Nové Mesto 831 01
   Marek Fülle Pyrenejská 2438/4 Bratislava - Nové Mesto 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Fülle Pyrenejská 4/2438 Bratislava - Nové Mesto 831 04
   16.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   01.05.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
   30.04.2004Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   04.12.2003Noví spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   03.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   26.02.2002Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   25.02.2002Zrušené sidlo:
   Pri šajbách 12 Bratislava 835 13
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Jozefa Dikličová Silvánska 14 Bratislava 841 04
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   28.07.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového hospodárstva
   Noví spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Jozefa Dikličová Silvánska 14 Bratislava 841 04
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   27.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Jozefa Dikličová Silvánska 14 Bratislava 841 04
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   17.06.1997Noví spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Jozefa Dikličová Silvánska 14 Bratislava 841 04
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   16.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Jozefa Dikličová Silvánska 14 Bratislava 841 04
   Elena Korotvičková Bajzova 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   11.03.1997Nové sidlo:
   Pri šajbách 12 Bratislava 835 13
   Noví spoločníci:
   Jozefa Dikličová Silvánska 14 Bratislava 841 04
   10.03.1997Zrušené sidlo:
   Fr. Kráľa 15 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Jozefa Dikličová Gessayova 39 Bratislava 851 03
   11.01.1996Nové predmety činnosti:
   projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác
   12.10.1995Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   18.07.1995Nové obchodné meno:
   DEKONTA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fr. Kráľa 15 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   čistiace práce v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Jozefa Dikličová Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Elena Korotvičková Bajzova 8 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01