Utwórz fakturę

TATRAAUDIT-Delta - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TATRAAUDIT-Delta
PIN 31398685
TIN 2020926974
Numer VAT SK2020926974
Data utworzenia 06 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TATRAAUDIT-Delta
Šintavská 26
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 33 422 €
Zysk 8 334 €
Kapitał 270 015 €
Kapitał własny 36 528 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 242,078
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 231,157
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 231,157
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 84,990
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 145,446
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 721
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,390
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,686
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,686
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,686
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 84
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,916
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,704
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,981
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,723
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 531
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 531
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 242,078
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 39,862
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 681
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 681
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 24,208
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 24,208
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,334
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 202,216
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 40
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 40
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 202,159
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,105
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,105
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 193,387
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,667
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 17
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 31,910
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 33,422
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 31,910
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,512
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,288
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,923
D. Usług (účtová grupa 51) 5,427
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 616
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 456
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 160
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,096
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,290
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,290
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 936
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,134
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 23,560
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 103
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 103
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -103
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,031
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,697
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,697
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,334
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31398685 TIN: 2020926974 Numer VAT: SK2020926974
 • Zarejestrowana siedziba: TATRAAUDIT-Delta, Šintavská 26, 85105, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 lipiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Zuzana Klimentová, CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02 06.07.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Zuzana Klimentová, CSc. 6 639 € (100%) Hrobákova 10 Bratislava 851 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.01.2008Nové predmety činnosti:
   prenajímanie nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
   08.01.2008Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   27.10.2005Zrušeny spoločníci:
   TATRAAUDIT s.r.o. IČO: 31 388 574 UPB, Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 06.07.1995
   31.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 06.07.1995
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 06.07.1995
   30.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   24.07.2003Nové sidlo:
   Šintavská 26 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.07.2003Zrušené sidlo:
   UPB Kutlíková 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   18.02.2001Zrušeny predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   09.03.1999Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   TATRAAUDIT s.r.o. IČO: 31 388 574 UPB, Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   08.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   06.07.1995Nové obchodné meno:
   TATRAAUDIT-Delta s.r.o.
   Nové sidlo:
   UPB Kutlíková 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizačno-ekonomické poradenstvo
   lektorská činnosť na kurzoch účtovníctva
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   sprostredkovanie v oblasti služieb, účtovného poradenstva, organizačno-ekonomického poradenstva a vedenia účtovníctva
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06