Utwórz fakturę

Progroup Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Progroup Slovakia
PIN 31398731
TIN 2020464534
Data utworzenia 17 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Progroup Slovakia
Kozia 17
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 500 €
Zysk 7 397 €
Kapitał 80 396 €
Kapitał własny 11 055 €
Dane kontaktowe
E-mail progroup@progroup.sk
Telefon(y) 0903419145
Telefon(y) kom. +421903419145, 0903419145
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,203
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 21,876
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,327
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 24,203
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,396
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,193
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,193
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 23,971
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -52,165
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,397
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,807
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 11,807
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 51
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,756
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 8,500
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 8,500
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,016
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6
C. Usług (účtová grupa 51) 970
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 40
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 7,484
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 7,524
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 87
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 87
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -87
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 7,397
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 7,397
Date of updating data: 25.04.2016