Utwórz fakturę

NOXI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.01.2017
Basic information
Nazwa firmy NOXI
PIN 31398766
TIN 2020306365
Numer VAT SK2020306365
Data utworzenia 07 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOXI
Miletičova 23
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 626 883 €
Zysk 3 153 €
Kapitał 393 042 €
Kapitał własny 49 327 €
Dane kontaktowe
E-mail noxi@noxi.sk
Telefon(y) 0244453641, 0917536354
Date of updating data: 18.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 552,326
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 26,049
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 26,049
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,049
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 525,301
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 354,506
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 10,189
3. Produkty (123) - /194/ 272,522
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 958
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 70,837
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 153,702
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 143,889
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,889
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,481
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 332
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,093
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,621
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,472
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 976
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 976
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 552,326
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,025
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 11,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -11,431
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 42,024
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -53,455
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,153
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 542,301
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 21,321
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 19,798
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 19,798
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,523
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 518,610
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 196,905
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 196,905
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 293,225
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,564
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,237
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,223
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,456
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,370
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,370
Date of updating data: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 605,381
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 626,883
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 597,864
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 27,924
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,095
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 622,068
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,052
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 194,530
D. Usług (účtová grupa 51) 308,409
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 104,312
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 77,520
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,955
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,837
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 701
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,231
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,231
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,833
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,815
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 118,797
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,423
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 6,422
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,125
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 727
2. Pozostałe koszty (562A) 727
O. Walutowe straty (563) 4,986
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,412
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -702
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,113
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,153
Date of updating data: 18.01.2017
Date of updating data: 18.01.2017