Utwórz fakturę

SALIX ENERGY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SALIX ENERGY
PIN 31398791
TIN 2020306464
Numer VAT SK2020306464
Data utworzenia 13 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SALIX ENERGY
Révová 7
81102
Bratislava
Financial information
Zysk -5 278 €
Kapitał 547 570 €
Kapitał własny 9 543 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 966,645
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 85
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,842
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 0
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,762
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 618
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,013,487
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,265
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 39,833
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,277
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -38,207
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,278
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,009,222
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 546,708
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,896
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,891
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 0
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 0
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 458,618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 0
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 0
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 2,331
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Usług (účtová grupa 51) 2,331
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 0
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 0
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 0
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -2,331
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,331
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,988
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,988
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,987
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -4,318
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -5,278
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31398791 TIN: 2020306464 Numer VAT: SK2020306464
 • Zarejestrowana siedziba: SALIX ENERGY, Révová 7, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 lipiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Miškovský 419 Dohňany 020 51 30.06.2009
  PhDr. Alexandra Kasperová Herálec 1 Herálec 582 55 Česká republika 30.06.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  SORIA, a.s. 3 652 € (55%) Bratislava 811 02
  janom, s.r.o 2 988 € (45%) Dohňany 020 51
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.01.2014Noví spoločníci:
   SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   17.01.2014Zrušeny spoločníci:
   SORIA, d.o.o. Podgorica Dalmatinska 78 Podgorica Čiernohorská republika
   11.12.2013Noví spoločníci:
   janom, s.r.o 464 Dohňany 020 51
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.12.2013Zrušeny spoločníci:
   DMi TRADE, a.s. 464 Dohňany 020 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.09.2011Noví spoločníci:
   SORIA, d.o.o. Podgorica Dalmatinska 78 Podgorica Čiernohorská republika
   13.09.2011Zrušeny spoločníci:
   SORIA d.o.o. Sarajevo Zmaja od Bosne br. 4 Sarajevo 710000 Bosna a Hercegovina
   31.12.2009Noví spoločníci:
   DMi TRADE, a.s. 464 Dohňany 020 51
   30.12.2009Zrušeny spoločníci:
   janom s. r. o. 464 Dohňany 020 51
   24.07.2009Noví spoločníci:
   SORIA d.o.o. Sarajevo Zmaja od Bosne br. 4 Sarajevo 710000 Bosna a Hercegovina
   janom s. r. o. 464 Dohňany 020 51
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Miškovský 419 Dohňany 020 51 Vznik funkcie: 30.06.2009
   PhDr. Alexandra Kasperová Herálec 1 Herálec 582 55 Česká republika Vznik funkcie: 30.06.2009
   23.07.2009Zrušeny spoločníci:
   SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.06.2008
   19.06.2008Noví spoločníci:
   SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.06.2008
   18.06.2008Zrušeny spoločníci:
   PaedDr. Juraj Pčolinský Šancova 25 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Otto Husík Obrancov mieru 11 Fiľakovo 986 01 Vznik funkcie: 04.04.2007
   Ing. Martin Kolesár Vladimíra Clementisa 214 Hnúšťa 981 01 Vznik funkcie: 04.04.2007
   26.01.2008Nové sidlo:
   Révová 7 Bratislava 811 02
   25.01.2008Zrušené sidlo:
   Palárikova 15 Bratislava 811 04
   28.04.2007Nové obchodné meno:
   SALIX ENERGY, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   výsadba sadeníc, čistenie lesa
   orezávanie stromov a drevín - pilčícke práce
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   piliarske práce, približovanie dreva
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   PaedDr. Juraj Pčolinský Šancova 25 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Otto Husík Obrancov mieru 11 Fiľakovo 986 01 Vznik funkcie: 04.04.2007
   Ing. Martin Kolesár Vladimíra Clementisa 214 Hnúšťa 981 01 Vznik funkcie: 04.04.2007
   27.04.2007Zrušené obchodné meno:
   TRAIN MEDIA, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Juraj Pčolinský Šancova 25 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Pčolinský Šancova 25 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 16.03.2001
   15.06.2006Nové obchodné meno:
   TRAIN MEDIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palárikova 15 Bratislava 811 04
   14.06.2006Zrušené obchodné meno:
   IMAGE CONCEPTION, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Na kopci 38 Bratislava 811 02
   13.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Pčolinský Šancova 25 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 16.03.2001
   12.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Pčolinský Šancova 25 Bratislava 831 04
   05.04.2001Noví spoločníci:
   Mgr. Juraj Pčolinský Šancova 25 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Pčolinský Šancova 25 Bratislava 831 04
   04.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Roštár J. Kráľa 2591/3 Čadca
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Roštár J. Kráľa 2591/3 Čadca
   29.09.2000Nové obchodné meno:
   IMAGE CONCEPTION, s.r.o.
   28.09.2000Zrušené obchodné meno:
   IMAGE, spol. s r.o.
   11.04.2000Nové sidlo:
   Na kopci 38 Bratislava 811 02
   10.04.2000Zrušené sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   25.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Roštár J. Kráľa 2591/3 Čadca
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Roštár J. Kráľa 2591/3 Čadca
   24.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Kupka J. Kráľa 2595/21 Čadca 022 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Kupka J. Kráľa 2595/21 Čadca 022 01
   23.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Kupka J. Kráľa 2595/21 Čadca 022 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Kupka J. Kráľa 2595/21 Čadca 022 01
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Gärtner Lužická 3 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Gärtner Lužická 3 Bratislava
   29.04.1998Nové sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Martin Gärtner Lužická 3 Bratislava 811 08
   28.04.1998Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdenko Štefkovič Poľnohospodárska 34 Bratislava
   16.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Martin Gärtner Lužická 3 Bratislava
   15.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Štefkovič Poľnohospodárska 34 Bratislava
   13.07.1995Nové obchodné meno:
   IMAGE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná agentúra
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností
   konzultačná a informačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie, masmédií
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Štefkovič Poľnohospodárska 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdenko Štefkovič Poľnohospodárska 34 Bratislava