Utwórz fakturę

AK Force - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Nazwa firmy AK Force
PIN 31398901
Data utworzenia 11 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AK Force
Mliekarenská 8
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 200 €
Zysk 3 535 €
Kapitał 11 792 €
Kapitał własny 4 939 €
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,859
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,125
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 274
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 257
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 41,859
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,474
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 295
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,995
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,535
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,385
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 33,385
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,285
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 140
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 9,200
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 3,200
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 4,705
C. Usług (účtová grupa 51) 357
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,341
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,495
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,843
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,495
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,535
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016