Utwórz fakturę

S - TEAM Lab - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy S - TEAM Lab
PIN 31398936
TIN 2020347538
Numer VAT SK2020347538
Data utworzenia 11 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S - TEAM Lab
Martina Granca 3451/10
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 522 100 €
Zysk 62 418 €
Kapitał 371 219 €
Kapitał własny 280 583 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265427968, 0911212777
Telefon(y) kom. 0911212777
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 841,258
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 50,347
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 50,347
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 276
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,787
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 47,284
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 785,800
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 164,022
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 160,053
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,969
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 209,607
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 196,441
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 196,441
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 13,166
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 412,171
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16,071
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 396,100
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,111
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,111
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 841,258
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 426,201
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,918
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,918
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,713
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,826
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,826
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 337,326
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 337,622
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -296
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 62,418
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 415,057
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,050
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,050
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 412,564
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 273,271
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 273,271
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 115,313
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,992
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,188
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,017
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 783
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 470
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 470
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 973
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 515,057
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 522,100
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 392,057
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 25,928
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 97,072
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,208
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,835
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 442,385
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 175,856
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,730
D. Usług (účtová grupa 51) 41,458
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 169,722
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 123,568
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 40,957
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,197
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,563
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,251
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,251
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,137
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,668
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 79,715
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 264,013
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 840
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 458
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 458
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 382
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 296
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 295
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 544
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 80,259
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 17,841
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 17,841
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 62,418
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31398936 TIN: 2020347538 Numer VAT: SK2020347538
 • Zarejestrowana siedziba: S - TEAM Lab, Martina Granca 3451/10, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 lipiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Bezek, CSc. Martina Granca 3451/10 Bratislava 841 02 11.07.1995
  Ing. Vladimír Bilík, CSc. Tehelná 838/8 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42 27.08.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Bezek, CSc. 8 834 € (44.4%) Martina Granca 3451/10 Bratislava 841 02
  Ing. Vladimír Bilík, CSc. 7 737 € (38.8%) Tehelná 838/8 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
  Mária Bilíková 1 097 € (5.5%) Tehelná 838/8 Dunajská Lužná-Jánošíková 900 42
  Ing. Ján Eštok 750 € (3.8%) Bilíkova 30 Bratislava 841 02
  Ing. František Hutira 750 € (3.8%) Bratislava 831 03
  Ing. Zdeno Kardoš 750 € (3.8%) Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.10.2013Nové sidlo:
   Martina Granca 3451/10 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Martina Granca 3451/10 Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. Tehelná 838/8 Dunajská Lužná - Tehelná 900 42
   Mária Bilíková Tehelná 838/8 Dunajská Lužná-Jánošíková 900 42
   Ing. Ján Eštok Bilíkova 30 Bratislava 841 02
   Ing. František Hutira Tehelná 3064/25 Bratislava 831 03
   Ing. Zdeno Kardoš Istrijská 6079/14 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. Tehelná 838/8 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42 Vznik funkcie: 27.08.1999
   30.09.2013Zrušené sidlo:
   Chrobákova 2 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Pod Záhradami 3201/64 Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Mária Bilíková časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná Vznik funkcie: 27.08.1999
   05.09.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Pod Záhradami 3201/64 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Martina Granca 3451/10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 11.07.1995
   04.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Viera Bezeková Pod Záhradami 3201/64 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava Vznik funkcie: 11.07.1995
   19.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná Vznik funkcie: 27.08.1999
   18.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   11.05.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom motorových vozidiel
   10.05.2001Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   04.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Viera Bezeková Pod Záhradami 3201/64 Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Mária Bilíková časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   03.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   22.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   15.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   14.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   09.12.1996Nové predmety činnosti:
   leasing
   11.07.1995Nové obchodné meno:
   S - TEAM Lab, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Chrobákova 2 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   organizovanie odborných kurzov a seminárov
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky a programovania
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   projektovanie elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava