Utwórz fakturę

G4S Security Systems - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Nazwa firmy G4S Security Systems
PIN 31398979
TIN 2020347560
Numer VAT SK2020347560
Data utworzenia 20 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba G4S Security Systems
Višňová 16
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 286 200 €
Zysk 1 921 €
Kapitał 3 025 169 €
Kapitał własny -11 027 248 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259425111
Nr(y) faksu 0254777481
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,941,233
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,941,196
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,714,823
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,714,823
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 43,781
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 41,324
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,324
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,457
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 182,592
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 182,592
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 37
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 37
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,941,233
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,670,521
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 14,032,149
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 14,032,149
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,391
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 28,215
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 28,215
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -12,394,155
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,410,560
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -14,804,715
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,921
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 270,712
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 29,218
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 28,123
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,441
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,682
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 70
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 49
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 976
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 241,494
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 241,494
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 286,205
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 286,200
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 273,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,200
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 282,443
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 274,609
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 798
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -89,432
D. Usług (účtová grupa 51) 95,864
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,846
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,200
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 626
4. Koszty społeczne (527, 528) 20
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,309
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,920
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -1,920
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -5,708
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,157
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,757
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,161
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 881
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 881
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -876
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,881
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,921
Date of updating data: 30.05.2016
Date of updating data: 30.05.2016