Utwórz fakturę

TENEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TENEX
PIN 31399011
TIN 2020347505
Numer VAT SK2020347505
Data utworzenia 24 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TENEX
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 502 593 €
Zysk 82 338 €
Kapitał 769 596 €
Kapitał własny 13 590 €
Dane kontaktowe
E-mail funface@funface.sk
witryna internetowa http://www.FunFace.sk
Telefon(y) +421264287034, +421264287258, +421252636435, +421264287275
Telefon(y) kom. +421905770805
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 544,592
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 23,051
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 23,051
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,051
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 517,422
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 491,737
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 460,108
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 460,108
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,588
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,041
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,685
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 186
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 25,499
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,119
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,119
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 544,592
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 95,929
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,288
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,288
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 0
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 82,338
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 448,663
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,817
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,817
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 443,297
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 435,750
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 435,750
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,669
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,167
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,511
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,200
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,549
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,549
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,502,600
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,502,593
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,471,112
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,015
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,466
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,396,364
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,216,668
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 29,740
D. Usług (účtová grupa 51) 38,202
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 80,463
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 58,262
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 20,314
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,887
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 523
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,970
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,970
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,798
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 106,229
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 207,517
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 577
O. Walutowe straty (563) 18
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 559
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -570
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 105,659
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 23,321
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 23,321
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 82,338
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31399011 TIN: 2020347505 Numer VAT: SK2020347505
 • Zarejestrowana siedziba: TENEX, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 lipiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04 12.03.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Karol Malý 6 639 € (100%) Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   09.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   03.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   06.12.2005Noví spoločníci:
   Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   05.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   04.12.2003Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj zvukových záznamov a nakladanie a výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora a ostatných nositeľov práv k dielu v rozsahu voľnej živnosti
   09.06.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   factoring a forfaiting
   marketing a prieskum trhu
   podnikateľské poradenstvo
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   leasing spojený s financovaním
   reklamná činnosť
   15.08.2001Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   14.08.2001Zrušené sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Techtrade Handelsgesellschaft m.b.H. Kreuzfeld 13 Micheldorf Rakúsko
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   12.03.1999Noví spoločníci:
   Techtrade Handelsgesellschaft m.b.H. Kreuzfeld 13 Micheldorf Rakúsko
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   11.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Technopol Handelsgesellschaft, GmbH, Micheldorf Rakúsko
   Ing. Karol Malý J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Malý J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   29.02.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   28.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.09.1995Nové predmety činnosti:
   nakladanie s odpadmi-dovoz a sprostredkovanie využitia ostatných druhov odpadov ako druhotnej suroviny
   24.07.1995Nové obchodné meno:
   TENEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Technopol Handelsgesellschaft, GmbH, Micheldorf Rakúsko
   Ing. Karol Malý J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Karol Malý J. Stanislava 3 Bratislava 841 05