Utwórz fakturę

ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY
PIN 31399037
TIN 2020330609
Numer VAT SK2020330609
Data utworzenia 24 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY
Polianky 18
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 157 066 €
Zysk -154 264 €
Dane kontaktowe
E-mail ers@ers.sk
Telefon(y) 0269307001, 0269307009
Nr(y) faksu 0269307009
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 355,185
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 160,282
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 6,272
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 6,272
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 52,554
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 52,554
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 101,456
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 101,456
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 193,481
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 56,209
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 56,104
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 105
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 38,635
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 38,622
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,622
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 13
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 98,637
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,042
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 94,595
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,422
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,262
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 160
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 355,185
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -152,073
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,431
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,431
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,880
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 136,954
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -143,834
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -154,264
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 479,212
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,698
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,023
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 6,675
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 12,260
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 12,260
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 443,618
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 174,021
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 174,021
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 257,423
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,041
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,548
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,585
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,636
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,636
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 28,046
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 28,046
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 142,945
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 157,066
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 94,731
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 48,214
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,121
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 322,354
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 97
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 28,248
D. Usług (účtová grupa 51) 98,829
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 165,115
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 118,387
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 41,669
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,059
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,127
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,403
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,403
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,535
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -165,288
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,771
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,551
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 412
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 412
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 12,139
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 424
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 2
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 419
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 12,127
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -153,161
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,103
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 90
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,013
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -154,264
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31399037 TIN: 2020330609 Numer VAT: SK2020330609
 • Zarejestrowana siedziba: ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY, Polianky 18, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 lipiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Režnák Hálova 9 Bratislava 851 05 25.11.1998
  Daniel Satko Cabanova 13/G Bratislava 841 02 15.02.2005
  Zdenek Vala Koprivnická 13 Bratislava 841 01 15.02.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Daniel Satko 2 214 € (33.3%) Cabanova 13/G Bratislava 841 02
  Zdenek Vala 2 213 € (33.3%) Koprivnická 13 Bratislava 841 01
  Ján Režnák 2 213 € (33.3%) Hálova 9 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Augustín Havlík Bullova 25 Bratislava 841 01
   28.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Havlík Bullova 25 Bratislava 841 01
   08.06.2005Noví spoločníci:
   Ján Režnák Hálova 9 Bratislava 851 01
   Zdenek Vala Koprivnická 13 Bratislava 841 01
   Daniel Satko Cabanova 13/G Bratislava 841 02
   Augustín Havlík Bullova 25 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Satko Cabanova 13/G Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.02.2005
   Zdenek Vala Koprivnická 13 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.02.2005
   07.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Satko Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   23.04.2004Nové sidlo:
   Polianky 18 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Satko Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   22.04.2004Zrušené sidlo:
   Staromlynská 29 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   25.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Režnák Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Augustín Havlík Bullova 25 Bratislava 841 01
   24.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   24.07.1995Nové obchodné meno:
   ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY s.r.o.
   Nové sidlo:
   Staromlynská 29 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   konzultačná a technicko-poradenská činnosť v oblasti predmetu činnosti spoločnosti
   projektovanie elektrických zariadení
   vývoj, výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   vývoj, výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   vývoj, výroba, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   vývoj, výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   vývoj, výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   vývoj, výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   automatzované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01