Utwórz fakturę

Ultra Print - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Ultra Print
PIN 31399088
TIN 2020330620
Numer VAT SK2020330620
Data utworzenia 12 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Ultra Print
Pluhová 49
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 690 183 €
Zysk -47 654 €
Kapitał 267 920 €
Kapitał własny 21 304 €
Dane kontaktowe
E-mail ultraprint@ultraprint.eu
witryna internetowa http://www.ultraprint.eu
Telefon(y) +421243412464
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 250,966
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 125,799
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 111,949
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,655
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 110,294
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 13,850
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 13,850
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 123,992
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 18,097
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 12,647
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 5,450
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 79,564
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 79,564
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,564
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,331
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,609
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,722
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,175
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,175
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 250,966
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,650
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 328,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 341,640
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -13,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,180
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,180
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 3,320
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 3,320
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -277,836
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -277,836
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,654
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,316
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,044
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 871
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 19,173
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 49,990
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 169,367
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 130,285
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130,285
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,175
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,924
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,166
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,817
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 915
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 915
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 670,140
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 690,183
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 670,140
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 5,416
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,833
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,794
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 729,531
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 266,069
D. Usług (účtová grupa 51) 230,644
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 200,327
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 143,038
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 50,304
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,985
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 853
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,432
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,432
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,243
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,963
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -39,348
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 178,843
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,428
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,045
2. Pozostałe koszty (562A) 4,045
O. Walutowe straty (563) 205
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,178
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,426
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -44,774
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -47,654
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31399088 TIN: 2020330620 Numer VAT: SK2020330620
 • Zarejestrowana siedziba: Ultra Print, Pluhová 49, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 lipiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42 18.08.1995
  Miriam Holčíková 231 Miloslavov 900 42 18.08.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miriam Holčíková 1 760 € (0.5%) 231 Miloslavov 900 42
  Mgr. Ján Holčík 4 880 € (1.4%) 231 Miloslavov 900 42
  Ultra Print Digital, s. r. o. 335 000 € (98.1%) Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.01.2014Noví spoločníci:
   Ultra Print Digital, s. r. o. Pluhová 49 Bratislava 831 03
   10.01.2014Zrušeny spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Pluhová 49 Bratislava 831 03
   25.02.2010Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   29.01.2010Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Pluhová 49 Bratislava 831 03
   28.01.2010Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Technická 7 Bratislava 821 04
   06.03.2008Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Technická 7 Bratislava 821 04
   05.03.2008Zrušené sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Krajinská 1 Bratislava 821 06
   29.03.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb- obstarávateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Krajinská 1 Bratislava 821 06
   01.01.2005Nové obchodné meno:
   Ultra Print, s.r.o.
   31.12.2004Zrušené obchodné meno:
   MON.COM, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 05
   03.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miriam Holčíková 231 Miloslavov 900 42
   Mgr. Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 18.08.1995
   Miriam Holčíková 231 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 18.08.1995
   02.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.08.1995
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.08.1995
   22.07.2003Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.08.1995
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.08.1995
   21.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   13.08.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 05
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 05
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   11.09.2000Nové obchodné meno:
   MON.COM, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba - ofsetová tlač
   viazanie kníh a konečné spracovanie
   10.09.2000Zrušené obchodné meno:
   Fin Invest, s.r.o.
   21.06.2000Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom automobilov
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 05
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Mgr. Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06
   20.08.1996Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   výskum trhu a verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Mgr. Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   19.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Bc. Miriam Prokešová Š. Moyzesa 3/2 Žiar nad Hronom 965 01
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   12.07.1995Nové obchodné meno:
   Fin Invest, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod a veľkoobchod
   nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho prenajímania
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Bc. Miriam Prokešová Š. Moyzesa 3/2 Žiar nad Hronom 965 01
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01