Utwórz fakturę

C.A.T. plus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy C.A.T. plus
PIN 31399207
TIN 2020874218
Data utworzenia 17 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C.A.T. plus
Námestie Martina Benku 26
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 831 €
Zysk -1 580 €
Kapitał 6 672 €
Kapitał własny 3 917 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,801
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 169
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 69
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 69
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 100
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 100
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,567
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,913
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,913
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,913
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,654
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,644
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 65
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 65
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,801
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,337
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,387
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,387
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,580
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,464
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 465
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 465
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,086
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 606
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 606
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,913
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,913
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,382
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,831
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,381
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 450
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,787
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 773
D. Usług (účtová grupa 51) 4,702
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 93
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 219
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 219
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -956
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,094
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 144
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 144
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -144
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,100
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,580
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4214372.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31399207 TIN: 2020874218
 • Zarejestrowana siedziba: C.A.T. plus, Námestie Martina Benku 26, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 lipiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľubomír Jošt Podpriehradná 33/13511 Bratislava - Vrakuňa 821 07 17.07.1995
  Ing. Roman Jošt Trnavská cesta 74 D Bratislava 821 02 17.07.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľubomír Jošt 3 320 € (50%) Podpriehradná 33/13511 Bratislava - Vrakuňa 821 07
  Ing. Roman Jošt 3 320 € (50%) Trnavská cesta 74 D Bratislava 821 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.11.2009Noví spoločníci:
   Ing. Roman Jošt Trnavská cesta 74 D Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Jošt Trnavská cesta 74 D Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 17.07.1995
   23.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Jošt Podpriehradná 13582/35 Bratislava - Vrakuňa
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Jošt Podpriehradná 35/13582 Bratislava - Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 17.07.1995
   17.10.2006Nové sidlo:
   Námestie Martina Benku 26 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností - prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami
   obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Jošt Podpriehradná 33/13511 Bratislava - Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 17.07.1995
   Ing. Roman Jošt Podpriehradná 35/13582 Bratislava - Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 17.07.1995
   16.10.2006Zrušené sidlo:
   Remeselnícka 11 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Jošt Podpriehradná 13511/33 Bratislava - Vrakuňa Vznik funkcie: 17.07.1995
   Ing. Roman Jošt Podpriehradná 13582/35 Bratislava - Vrakuňa Vznik funkcie: 17.07.1995
   09.12.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Jošt Podpriehradná 13511/33 Bratislava - Vrakuňa
   Ing. Roman Jošt Podpriehradná 13582/35 Bratislava - Vrakuňa
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Jošt Podpriehradná 13511/33 Bratislava - Vrakuňa Vznik funkcie: 17.07.1995
   Ing. Roman Jošt Podpriehradná 13582/35 Bratislava - Vrakuňa Vznik funkcie: 17.07.1995
   08.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Jošt Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Ing. Roman Jošt Mierová 44 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Jošt Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Ing. Roman Jošt Mierová 44 Bratislava 821 05
   24.07.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Jošt Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Ing. Roman Jošt Mierová 44 Bratislava 821 05
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Jošt Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Ing. Roman Jošt Mierová 44 Bratislava 821 05
   17.07.1995Nové obchodné meno:
   C.A.T. plus spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Remeselnícka 11 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť realitnej agentúry
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Jošt Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Ing. Roman Jošt Mierová 44 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Jošt Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Ing. Roman Jošt Mierová 44 Bratislava 821 05