Utwórz fakturę

Yotta Trade - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Yotta Trade
PIN 31399240
TIN 2020927029
Numer VAT SK2020927029
Data utworzenia 27 lipiec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Yotta Trade
Šaštínska 52
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 190 208 €
Zysk 4 121 €
Kapitał 4 807 €
Kapitał własny 4 209 €
Date of updating data: 11.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 260,491
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 32,330
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 32,330
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,130
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,200
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 227,995
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 75,722
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 70,867
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,855
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 135,382
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 112,175
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 112,175
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,207
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,891
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,760
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,131
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 166
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 166
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 260,491
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,489
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 57,791
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,765
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,765
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -66,388
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 11,688
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -78,076
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,121
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 227,002
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 65,000
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 65,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 162,002
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 149,981
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 149,981
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,809
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,212
Date of updating data: 11.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 190,168
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 190,208
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,203
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 139,570
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 40,395
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 184,687
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,313
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 141,826
D. Usług (účtová grupa 51) 30,101
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 66
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,310
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,310
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,521
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,928
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 255
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 255
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -254
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,267
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,146
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,146
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,121
Date of updating data: 11.10.2016
Files
4255693.tif
Date of updating data: 11.10.2016