Utwórz fakturę

KUPEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KUPEX
PIN 31399347
TIN 2020322161
Numer VAT SK2020322161
Data utworzenia 19 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KUPEX
Jozefov Dvor 390
91942
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 186 524 €
Zysk 57 072 €
Kapitał 3 622 544 €
Kapitał własny 1 305 447 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0335343831, 0335343832, 0335537287, 0335537295, 0335590446, 0335590448, 0335590449, 0800128610
Telefon(y) kom. 0907813097
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,214,750
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,828,311
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,828,311
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 133,262
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,322,903
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 272,864
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 18,259
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 1,081,023
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,376,729
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 391,088
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,524
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 386,564
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 855,148
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 674,957
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 674,957
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,103
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 150,088
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 130,493
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 569
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 129,924
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,710
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,710
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,214,750
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,362,519
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,597
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,597
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,179,378
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,707
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,707
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -894,235
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -894,235
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,072
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,670,353
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 54,204
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 19,497
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 25,320
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 9,387
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,588,707
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 106,568
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,568
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,392,983
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 31,163
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,855
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,845
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 43,293
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 27,442
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 27,442
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 181,878
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 156,425
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 25,453
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,470,250
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,186,524
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,650,187
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,820,063
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 10,645
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 705,629
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,126,459
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,395,807
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 547,988
D. Usług (účtová grupa 51) 2,937,580
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,741,274
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,229,795
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 399,167
4. Koszty społeczne (527, 528) 112,312
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 28,630
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 270,105
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 270,105
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 18,244
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 186,831
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 60,065
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,599,520
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,694
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,686
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,363
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,397
2. Pozostałe koszty (562A) 3,397
O. Walutowe straty (563) 1,379
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,587
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,669
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 56,396
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -676
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,557
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 57,072
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31399347 TIN: 2020322161 Numer VAT: SK2020322161
 • Zarejestrowana siedziba: KUPEX, Jozefov Dvor 390, 91942, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 lipiec 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.05.2006Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   23.12.2005Nové sidlo:
   Jozefov Dvor 390 Voderady 919 42
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Hájniky 24 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Hájniky 24 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 19.07.1995
   22.12.2005Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.07.1995
   07.07.2003Nové predmety činnosti:
   baliace činnosti
   nákup a spracovanie jatočnej hydiny
   mäsiarstvo a údenárstvo
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva, destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   nákladná cestná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.07.1995
   06.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   06.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   05.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   30.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   29.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   19.07.1995Nové obchodné meno:
   KUPEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava