Utwórz fakturę

KURHAJEC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KURHAJEC
PIN 31399576
TIN 2020306475
Numer VAT SK2020306475
Data utworzenia 31 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KURHAJEC
Maróthyho 6
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 102 735 €
Zysk 518 284 €
Kapitał 5 832 182 €
Kapitał własny 5 655 163 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903707678
Telefon(y) kom. 0903707678
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,348,538
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,791,447
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,491,447
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 61,671
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 303,943
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,208
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 22,815
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 1,101,810
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,300,000
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,300,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 557,091
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 59,026
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 59,026
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,026
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 357,923
B.IV.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostki stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 207,995
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 149,928
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 140,142
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 96,598
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 43,544
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,348,538
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,873,669
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 464,716
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 464,716
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 45,278
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 45,278
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 4,238,079
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 4,238,079
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,607,312
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,607,312
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 518,284
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 474,869
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 725,382
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 18,919
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,919
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 689,140
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,323
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) -250,513
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 582,772
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 102,735
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 94,390
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,333
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,258
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,105
D. Usług (účtová grupa 51) 14,918
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,342
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,765
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,765
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 128
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 60,477
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 76,367
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 480,037
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 479,259
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 479,259
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 778
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 778
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,640
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2
2. Pozostałe koszty (562A) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,638
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 469,397
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 529,874
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,590
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 11,590
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 518,284
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
  • PIN :31399576 TIN: 2020306475 Numer VAT: SK2020306475
  • Zarejestrowana siedziba: KURHAJEC, Maróthyho 6, 81106, Bratislava
  • Data utworzenia: 31 lipiec 1995
  • Członkowie zarządu:
    Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
    Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko 02.11.2000
  • Właściciele:
    Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
    Marcela Kurhajec 232 358 € (50%) Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
    Philipp Kurhajec 232 358 € (50%) Viedeň Rakúsko
    • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
      16.02.2007Nové sidlo:
      Maróthyho 6 Bratislava 811 06
      15.02.2007Zrušené sidlo:
      Zámocká 30 Bratislava 811 01
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Richard Franz Bakošova 36 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 29.12.2006
      13.01.2007Nové sidlo:
      Zámocká 30 Bratislava 811 01
      Nový štatutárny orgán:
      Richard Franz Bakošova 36 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 29.12.2006
      12.01.2007Zrušené sidlo:
      Maróthyho 6 Bratislava 811 06
      23.04.2004Noví spoločníci:
      Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
      Philipp Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
      Nový štatutárny orgán:
      Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko Vznik funkcie: 02.11.2000
      22.04.2004Zrušeny spoločníci:
      Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
      Philipp Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
      20.02.2002Noví spoločníci:
      Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
      Philipp Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
      Nový štatutárny orgán:
      Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
      19.02.2002Zrušeny spoločníci:
      Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
      28.09.1998Noví spoločníci:
      Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
      27.09.1998Zrušeny spoločníci:
      Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
      10.05.1996Noví spoločníci:
      Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
      Nový štatutárny orgán:
      konateľ
      Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
      09.05.1996Zrušeny spoločníci:
      Marcela Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Kalvárkou 570/22 Skalica
      Philipp Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika
      Zrušeny štatutárny orgán:
      konatelia
      Marcela Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Kalvárkou 570/22 Skalica
      31.07.1995Nové obchodné meno:
      KURHAJEC s.r.o.
      Nové sidlo:
      Maróthyho 6 Bratislava 811 06
      Nová právna forma:
      Spoločnosť s ručením obmedzeným
      Nové predmety činnosti:
      kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
      kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
      sprostredkovateľská činnosť
      prenájom nebytových priestorov
      Noví spoločníci:
      Marcela Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Kalvárkou 570/22 Skalica
      Philipp Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika
      Nový štatutárny orgán:
      konatelia
      Marcela Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Kalvárkou 570/22 Skalica