Utwórz fakturę

Vekamaf - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Vekamaf
PIN 31399592
TIN 2020306563
Numer VAT SK2020306563
Data utworzenia 31 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Vekamaf
Cukrová 14
81339
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 238 435 €
Zysk 15 286 €
Kapitał 69 386 €
Kapitał własny 49 649 €
Dane kontaktowe
E-mail bratislava@vekamaf.com
Telefon(y) 0252932891
Nr(y) faksu 0252932892
Date of updating data: 02.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 86,851
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 73,632
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 61,584
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 61,584
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,584
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,048
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 138
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,910
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,219
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 12,037
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,182
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 86,851
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,894
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,319
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 18,986
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,986
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,286
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,957
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12,635
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 598
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 12,037
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 28,326
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,755
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,755
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,749
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,905
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,917
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 996
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 996
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 0
Date of updating data: 02.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 238,433
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 238,435
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 41,797
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 196,636
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 219,348
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 45,717
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,974
D. Usług (účtová grupa 51) 105,042
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 61,520
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 45,885
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,427
4. Koszty społeczne (527, 528) 208
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 403
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 692
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 19,087
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 81,700
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 450
O. Walutowe straty (563) 77
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 373
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -448
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 18,639
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,353
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,353
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 15,286
Date of updating data: 02.05.2016
Date of updating data: 02.05.2016
 • PIN :31399592 TIN: 2020306563 Numer VAT: SK2020306563
 • Zarejestrowana siedziba: Vekamaf, Cukrová 14, 81339, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 lipiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Milan Vích Lipová 3A/860 Marianka 900 33 31.07.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vekamaf Services B.V. 6 639 € (100%) Rotterdam 3011 TA Holandsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.01.2013Noví spoločníci:
   Vekamaf Services B.V. Blaak 22 Rotterdam 3011 TA Holandsko
   01.08.2010Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   10.02.2000Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru
   prieskum trhu a marketing
   propagačná činnosť
   31.07.1995Nové obchodné meno:
   Vekamaf spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti, maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a inzertná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Vích Lipová 3A/860 Marianka 900 33