Utwórz fakturę

ANISA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ANISA
PIN 31399681
TIN 2020354798
Numer VAT SK2020354798
Data utworzenia 01 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ANISA
Šustekova 29-31
85104
Bratislava
Financial information
Zysk -1 183 €
Kapitał 7 919 €
Kapitał własny -19 855 €
Dane kontaktowe
E-mail anisa@zoznam.sk
Telefon(y) +421903439130
Telefon(y) kom. +421903439130
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,936
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,744
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,024
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,415
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,415
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 332
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,456
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -1,179
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 173
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 173
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 547
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 561
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -14
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 192
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 192
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,936
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -21,038
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 164
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 164
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -26,658
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -26,658
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,183
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,974
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,080
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,080
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 24,894
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,186
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,186
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -40
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,206
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,313
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,229
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 80
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 80
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -80
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 143
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 143
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -143
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -223
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,183
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015