Utwórz fakturę

ACO Stavebné prvky - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.08.2015
Basic information
Nazwa firmy ACO Stavebné prvky
PIN 31399746
TIN 2020338232
Numer VAT SK2020338232
Data utworzenia 01 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ACO Stavebné prvky
Fraňa Kráľa 35
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 221 222 €
Zysk 4 103 €
Kapitał 843 698 €
Kapitał własny 2 668 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244453651, 0249102245, 0249224145, 0249102247, 0249102248
Nr(y) faksu 0249102244
Date of updating data: 25.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 611,063
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,798
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,798
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,798
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 601,176
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,865
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 220
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,645
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,196
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,196
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,196
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 596,768
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 491,982
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,479
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 482,503
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 104,786
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 347
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 347
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,089
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,089
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 611,063
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,771
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 734,684
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -738,655
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -738,655
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,103
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 604,292
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,061
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,061
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 583,645
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 533,817
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 516,165
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,652
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,996
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,900
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,932
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,415
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,415
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 10,000
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,171
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 0
Date of updating data: 25.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,217,686
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,221,222
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,169,084
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 48,602
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,536
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,205,807
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,551,780
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 25,356
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 2,319
D. Usług (účtová grupa 51) 233,650
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 288,866
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 204,742
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 77,214
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,910
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,088
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,036
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,036
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 58,330
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,382
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,415
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 404,581
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,647
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 927
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 881
2. Pozostałe koszty (562A) 46
O. Walutowe straty (563) 218
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,502
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,639
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,776
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,673
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,673
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,103
Date of updating data: 25.08.2015
Date of updating data: 25.08.2015
 • PIN :31399746 TIN: 2020338232 Numer VAT: SK2020338232
 • Zarejestrowana siedziba: ACO Stavebné prvky, Fraňa Kráľa 35, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 sierpień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Lukáš Lička Pejškov 33 Tišnov 666 01 Česká republika 08.12.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  SEVERIN AHLMANN HOLDING G.m.b.H. 6 639 € (100%) Am Ahlmannkai SRN
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Lukáš Lička Pejškov 33 Tišnov 666 01 Česká republika Vznik funkcie: 08.12.2014
   22.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Lukáš Ličko Pejškov 33 Tišnov 666 01 Česká republika Vznik funkcie: 08.12.2014
   15.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Lukáš Ličko Pejškov 33 Tišnov 666 01 Česká republika Vznik funkcie: 08.12.2014
   14.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Novosad M. Curie Sklodowskej 3 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.07.2005
   06.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Novosad M. Curie Sklodowskej 3 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.07.2005
   05.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Novosad Miletičova 27 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.07.2005
   12.10.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
   01.07.2006Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   30.06.2006Zrušené sidlo:
   Šancová 42 Bratislava 811 05
   15.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Marek Novosad Miletičova 27 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.07.2005
   14.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Gerald Dirnböck Lokalbahnzeile 31 Baden 2500 Rakúsko Vznik funkcie: 11.01.2005
   05.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Gerald Dirnböck Lokalbahnzeile 31 Baden 2500 Rakúsko Vznik funkcie: 11.01.2005
   04.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Villim Za Kaštieľom 1308/2 Smižany 053 11
   19.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Villim Za Kaštieľom 1308/2 Smižany 053 11
   18.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emil Pavlovič Souhrady 6 Brno 625 00 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Okružná 1304/86 Michalovce 071 01
   14.02.2000Nové sidlo:
   Šancová 42 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   SEVERIN AHLMANN HOLDING G.m.b.H. Rendsburg Am Ahlmannkai SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.02.2000Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   SEVERIN AHLMANN HOLDING G.m.b.H. Rendsburg Am Ahlmannkai SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Hartmut Biesel Platanen Ring 16 24119 Kronshagen SRN dlhodobý pobyt na území SR : Latorická 3 Bratislava
   20.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emil Pavlovič Souhrady 6 Brno 625 00 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Okružná 1304/86 Michalovce 071 01
   19.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Štefunková Latorická 3 Bratislava
   01.08.1995Nové obchodné meno:
   ACO Stavebné prvky, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   SEVERIN AHLMANN HOLDING G.m.b.H. Rendsburg Am Ahlmannkai SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Štefunková Latorická 3 Bratislava
   Hartmut Biesel Platanen Ring 16 24119 Kronshagen SRN dlhodobý pobyt na území SR : Latorická 3 Bratislava