Utwórz fakturę

METRIS SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy METRIS SLOVAKIA
PIN 31399771
TIN 2020909374
Numer VAT SK2020909374
Data utworzenia 01 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba METRIS SLOVAKIA
Jána Jonáša 17
84108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 39 068 €
Zysk 21 801 €
Kapitał 13 763 €
Kapitał własny -40 712 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 19,330
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,330
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,295
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,295
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,347
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,347
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,347
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,688
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,557
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,131
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 19,330
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,911
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -53,990
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -53,990
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,801
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,241
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,131
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 880
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 880
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 36,151
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,100
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 110
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 39,068
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,130
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 36,937
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,214
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,109
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,258
D. Usług (účtová grupa 51) 8,817
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,854
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 21,883
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 93
O. Walutowe straty (563) -1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 94
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -93
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 22,761
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 21,801
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015