Utwórz fakturę

X-NET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy X-NET
PIN 31399835
TIN 2020347593
Numer VAT SK2020347593
Data utworzenia 02 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba X-NET
Tomášikova 64
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 885 806 €
Zysk 57 198 €
Kapitał 627 049 €
Kapitał własny 162 457 €
Dane kontaktowe
E-mail xnet@xnet.sk
witryna internetowa http://www.xnet.sk
Telefon(y) +421232114220
Nr(y) faksu 0232114221, 0249241376
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,781,311
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 136,679
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 108,952
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 108,952
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 27,727
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 27,727
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,194,154
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,972
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6,972
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 403,750
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 382,582
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 382,582
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,774
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,394
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,783,432
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,423
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,782,009
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 450,478
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 65,267
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 385,211
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,781,311
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 183,442
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,858
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,858
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,386
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,386
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 89,000
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 89,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,198
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,167,541
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,754
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 9,662
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,092
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 54,160
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,900,188
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,858,273
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,858,273
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,371
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,184
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,124
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,236
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 26,923
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 26,923
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 175,516
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 430,328
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 395,620
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 34,708
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,876,710
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,885,806
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,442,297
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 256
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,434,157
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,096
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,790,346
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,329,808
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 59,533
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 5,598
D. Usług (účtová grupa 51) 1,125,084
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 216,519
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 155,527
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 54,846
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,146
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,008
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 44,956
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 44,956
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,840
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 95,460
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 356,687
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,309
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 1,264
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 1,264
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,044
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,386
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,444
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 5,444
O. Walutowe straty (563) 11,307
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,635
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,077
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 76,383
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 19,185
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 19,185
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 57,198
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31399835 TIN: 2020347593 Numer VAT: SK2020347593
 • Zarejestrowana siedziba: X-NET, Tomášikova 64, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 sierpień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marián Seman Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21 11.01.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marián Seman 33 858 € (100%) Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.12.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 64 Bratislava 831 04
   20.12.2010Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   16.09.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Letanovský Sama Chalúpku 955/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.07.2009
   28.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Letanovský Sama Chalúpku 955/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.07.2009
   23.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Mikuš Piaristická 21A Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 11.01.1999
   03.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 02.08.1995
   24.08.2006Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Mikuš Piaristická 21A Trenčín 911 01
   23.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   11.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Marián Seman Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   10.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Seman Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21
   18.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Seman Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 11.01.1999
   17.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou Vznik funkcie: 11.01.1999
   29.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 11.01.1999
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 02.08.1995
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou Vznik funkcie: 11.01.1999
   28.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou
   24.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   23.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   14.01.1999Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   Ing. Marián Seman Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou
   13.01.1999Zrušené sidlo:
   Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
   Zrušeny spoločníci:
   Open Consulting, spol. s r.o. IČO: 35 692 995 Ilkovičova 3 Bratislava
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Open Consulting, spol. s r.o. IČO: 35 692 995 Ilkovičova 3 Bratislava
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Open Consulting, spol. s r.o. IČO: 35 692 995 Ilkovičova 3 Bratislava
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   28.06.1996Noví spoločníci:
   Open Consulting, spol. s r.o. IČO: 35 692 995 Ilkovičova 3 Bratislava
   27.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bucha P. Horova 10/81 Bratislava 841 07
   Ing. Pavel Mikuš Žikovce 59 Trnava 920 42
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou 093 01
   Ing. Stanislav Verešvársky Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bucha P. Horova 10/81 Bratislava 841 07
   Ing. Pavel Mikuš Žikovce 59 Trnava 920 42
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou 093 01
   Ing. Stanislav Verešvársky Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   02.08.1995Nové obchodné meno:
   X-NET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom strojov a prístrojov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   automatizované spracovanie dát
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bucha P. Horova 10/81 Bratislava 841 07
   Ing. Pavel Mikuš Žikovce 59 Trnava 920 42
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou 093 01
   Ing. Stanislav Verešvársky Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bucha P. Horova 10/81 Bratislava 841 07
   Ing. Pavel Mikuš Žikovce 59 Trnava 920 42
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou 093 01
   Ing. Stanislav Verešvársky Eisnerova 40 Bratislava 841 07