Utwórz fakturę

FEMAK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FEMAK
PIN 31399894
TIN 2020338221
Numer VAT SK2020338221
Data utworzenia 02 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FEMAK
SNP 350/95
90091
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 700 €
Zysk -11 799 €
Kapitał 2 055 748 €
Kapitał własny -33 242 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,095,061
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 503,704
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 503,704
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 9,128
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,835
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 488,741
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,591,357
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 342,244
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 88,952
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 253,292
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,203,592
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,203,395
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,203,395
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 197
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 45,521
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 44,841
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 680
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,095,061
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -45,042
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -40,546
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -40,546
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,799
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,140,103
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 277
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 277
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,089,826
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,482
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,482
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 28,756
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 275
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 432
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,050,881
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 50,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,700
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,700
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,700
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,304
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,230
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,574
D. Usług (účtová grupa 51) 740
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,711
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,224
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,487
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,176
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 858
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 858
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -11,604
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,844
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 196
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2
2. Pozostałe koszty (562A) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 194
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -195
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -11,799
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -11,799
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31399894 TIN: 2020338221 Numer VAT: SK2020338221
 • Zarejestrowana siedziba: FEMAK, SNP 350/95, 90091, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 sierpień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Sergej Strachov SNP 350/95 Limbach 15.02.1999
  Tamara Strachová SNP 350/95 Limbach 15.02.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Sergej Strachov 3 320 € (50%) SNP 350/95 Limbach
  Tamara Strachová 3 320 € (50%) SNP 350/95 Limbach
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.04.2001Noví spoločníci:
   Sergej Strachov SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová SNP 350/95 Limbach
   26.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Sergej Strachov SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová SNP 350/95 Limbach
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Sergej Strachov SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová SNP 350/95 Limbach
   Nový štatutárny orgán:
   Sergej Strachov SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová SNP 350/95 Limbach
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Sergej Gavrilovič Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Semenovna Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   05.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Sergej Gavrilovič Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Semenovna Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   04.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   21.05.1997Nové sidlo:
   SNP 350/95 Limbach 900 91
   20.05.1997Zrušené sidlo:
   Drevárska 23 Pezinok 902 01
   14.04.1997Nové sidlo:
   Drevárska 23 Pezinok 902 01
   13.04.1997Zrušené sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   07.11.1996Noví spoločníci:
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   06.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dagmar Svobodová Gercenova 13 Bratislava 851 01
   02.08.1995Nové obchodné meno:
   FEMAK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dagmar Svobodová Gercenova 13 Bratislava 851 01