Utwórz fakturę

BAJAMARKET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BAJAMARKET
PIN 31399983
TIN 2020330664
Numer VAT SK2020330664
Data utworzenia 03 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BAJAMARKET
Vlčie Hrdlo 0
84212
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 020 060 €
Zysk 9 342 €
Kapitał 295 927 €
Kapitał własny 51 409 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245246105, 0245640546, 0245640547, 0245640548, 0905265346
Telefon(y) kom. 0905852802, 0905858867
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 219,191
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 100,122
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 100,122
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 77,930
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,192
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 119,069
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 47,630
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 47,630
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 69,327
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 69,285
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 69,285
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 42
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,112
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 925
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,187
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 219,191
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 60,750
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 44,104
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 44,511
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -407
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,342
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 158,441
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,534
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,534
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 150,827
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 40,666
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,666
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 100,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,033
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,030
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,098
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,080
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,080
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,020,060
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,020,060
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,020,058
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,001,735
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 829,589
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,280
D. Usług (účtová grupa 51) 78,480
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 53,585
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 38,611
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,706
4. Koszty społeczne (527, 528) 268
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 994
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,159
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,159
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,648
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,325
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 92,709
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,957
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,957
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,957
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,368
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,026
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,026
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,342
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31399983 TIN: 2020330664 Numer VAT: SK2020330664
 • Zarejestrowana siedziba: BAJAMARKET, Vlčie Hrdlo 0, 84212, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 sierpień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3 Bratislava 851 01 30.06.1997
  Ing. Viera Bajkayová Fedinova 3 Bratislava 30.06.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vojtech Bajkay 3 320 € (50%) Fedinova 3 Bratislava 851 01
  Ing. Viera Bajkayová 3 320 € (50%) Fedinova 3 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 3 Bratislava
   18.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 3 Bratislava
   30.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 3 Bratislava
   29.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3b Bratislava 851 01
   Jozef Janík Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3b Bratislava 851 01
   Jozef Janík Fedákova 38 Bratislava 841 02
   03.08.1995Nové obchodné meno:
   BAJAMARKET, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčie Hrdlo 0 Bratislava 842 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3b Bratislava 851 01
   Jozef Janík Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3b Bratislava 851 01
   Jozef Janík Fedákova 38 Bratislava 841 02