Utwórz fakturę

REO AMOS SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REO AMOS SLOVAKIA
PIN 31400221
TIN 2020354875
Numer VAT SK2020354875
Data utworzenia 03 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REO AMOS SLOVAKIA
Rybničná 38S/10595
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 953 172 €
Zysk 89 865 €
Kapitał 1 254 762 €
Kapitał własny 111 978 €
Dane kontaktowe
E-mail info@reoamos.sk
witryna internetowa http://www.reoamos.sk
Telefon(y) 0244257105, 0249224432, 0903720383, 0249105081
Telefon(y) kom. +421903720382, +421911720381
Nr(y) faksu 0249105088
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,357,100
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 835,131
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 835,131
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 156,201
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 661,596
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,334
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 521,076
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 86,841
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 358
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 86,483
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 234,797
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 234,650
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 234,650
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 147
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 199,438
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,770
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 193,668
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 893
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 893
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,357,100
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 201,843
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 104,343
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 104,343
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 89,865
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,155,257
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 362
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 362
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,151,845
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 320,590
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 320,590
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 769,374
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,974
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,024
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 50,491
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,392
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,050
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,050
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 953,181
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 953,172
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 922,399
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 6,637
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,567
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 421
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,148
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 795,074
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 565,809
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26,014
D. Usług (účtová grupa 51) 70,600
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 77,374
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 55,914
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,680
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,780
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,434
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 48,844
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 48,844
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 211
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,788
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 158,098
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 281,180
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 41,536
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 41,088
2. Pozostałe koszty (562A) 41,088
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 445
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -41,527
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 116,571
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 26,706
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 26,706
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 89,865
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31400221 TIN: 2020354875 Numer VAT: SK2020354875
 • Zarejestrowana siedziba: REO AMOS SLOVAKIA, Rybničná 38S/10595, 83107, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 sierpień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Stanislav Bouček Všestarská 884 Praha 9 - Klánovice 190 14 Česká republika 28.04.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Stanislav Bouček 6 639 € (100%) Všestarská 884 Praha 9 - Klánovice 190 14 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.01.2010Nové sidlo:
   Rybničná 38S/10595 Bratislava 831 07
   25.01.2010Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   11.10.2007Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Bouček Všestarská 884 Praha 9 - Klánovice 190 14 Česká republika
   10.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Bouček K Oboře 288 Dolní Lhota Česká republika
   19.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Bouček Všestarská 884 Praha 9 - Klánovice 190 14 Česká republika Vznik funkcie: 28.04.2004
   18.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Bouček K oboře 288 Dolní Lhota 747 66 Česká republika Vznik funkcie: 28.04.2004
   02.06.2006Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   administratívne práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   usporadúvanie školení a kurzov
   usporadúvanie obchodno-predajných výstav, trhov, prehliadok
   propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v predmetoch podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   14.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Bouček K oboře 288 Dolní Lhota 747 66 Česká republika Vznik funkcie: 28.04.2004
   13.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marcel Čop Okružná 14 Veľký Krtíš
   12.11.2001Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Poradenstvo /okrem účtovného, organizačného a ekonomického/ a konzultácie v oblasti chémie
   Sprostredkovanie prác a služieb
   Technická a inžinierska činnosť
   Výroba a montáž prístrojov a mechanických pohonov
   Výroba a kompletizácia ekologických sorpčných textilných materiálov
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marcel Čop Okružná 14 Veľký Krtíš
   11.11.2001Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 832 18
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti chémie
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba a montáž prístrojov s mechanickým pohonom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marcel Čop Sofijská 10 Košice
   30.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Bouček K Oboře 288 Dolní Lhota Česká republika
   29.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava
   Ing. Stanislav Bouček K oboře 288 Dolní Lhota Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč 25 Holasovice Česká republika
   24.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Bouček K oboře 288 Dolní Lhota Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč 25 Holasovice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marcel Čop Sofijská 10 Košice
   23.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Bouček Svazácka 6/2106 Ostrava Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč Zeyerova 10 Opava Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dagmar Kocianová Stavbárska 2 Bratislava
   20.11.1997Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 832 18
   Noví spoločníci:
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava
   Ing. Stanislav Bouček Svazácka 6/2106 Ostrava Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč Zeyerova 10 Opava Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dagmar Kocianová Stavbárska 2 Bratislava
   19.11.1997Zrušené sidlo:
   Ľubovnianska 1 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava
   Ing. Stanislav Bouček Svazácka 6/2106 Ostrava Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč Zeyerova 10 Opava Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava
   03.08.1995Nové obchodné meno:
   REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ľubovnianska 1 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti chémie
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba a montáž prístrojov s mechanickým pohonom
   Noví spoločníci:
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava
   Ing. Stanislav Bouček Svazácka 6/2106 Ostrava Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč Zeyerova 10 Opava Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava