Utwórz fakturę

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.12.2016
Basic information
Nazwa firmy DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA
PIN 31400264
TIN 2020338243
Numer VAT SK2020338243
Data utworzenia 04 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA
Galvaniho ul. 15/C
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 406 684 €
Zysk 211 709 €
Kapitał 1 753 051 €
Kapitał własny 598 957 €
Dane kontaktowe
E-mail office@daikin.sk
Telefon(y) 0556362628, 0257103211
Date of updating data: 09.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,718,889
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,231
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,231
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,231
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,709,326
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 531
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 424
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 107
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 53,347
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,060
8. Podatek odroczony należności (481A) 51,287
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,651,950
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,226,195
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,226,195
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 425,498
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 257
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,498
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,498
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,332
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,332
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,718,889
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,012,425
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 25,892
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 25,892
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,589
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,589
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 772,235
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 772,235
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 211,709
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,706,464
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,343
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,343
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 8,742
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 8,742
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,434,295
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,104,216
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,104,216
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,106
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 327,973
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 258,063
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 42,328
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 215,735
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21
Date of updating data: 09.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,400,483
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,406,684
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 13,389,461
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,022
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,201
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,078,957
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,758,167
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 51,509
D. Usług (účtová grupa 51) 611,558
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 638,492
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 476,607
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 155,341
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,544
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,234
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,488
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,488
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,769
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,740
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 327,727
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 979,249
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 36,416
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 363
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 363
O. Walutowe straty (563) 106
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 35,947
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -36,401
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 291,326
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 79,617
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 114,481
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -34,864
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 211,709
Date of updating data: 09.12.2016
Date of updating data: 09.12.2016
 • PIN :31400264 TIN: 2020338243 Numer VAT: SK2020338243
 • Zarejestrowana siedziba: DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, Galvaniho ul. 15/C, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 sierpień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Carl Lievens Korte Keer 10 Oedelem B-8730 Belgické kráľovstvo 13.09.2004
  Ing. Vladimír Orovnický 418/2 Hronský Beňadik 966 53 01.10.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH 25 892 € (100%) Brunn am Gebirge 2345 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.10.2008Nové sidlo:
   Galvaniho ul. 15/C Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Carl Lievens Korte Keer 10 Oedelem B-8730 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 13.09.2004
   Ing. Vladimír Orovnický 418/2 Hronský Beňadik 966 53 Vznik funkcie: 01.10.2008
   16.10.2007Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   27.07.2000Nové obchodné meno:
   DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH Europaring F12/402, Campus 21 Brunn am Gebirge 2345 Rakúska republika
   04.08.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   technické poradenstvo pre domáce a zahraničné subjekty
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ