Utwórz fakturę

RACIO, Export-Import-Consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.12.2016
Basic information
Nazwa firmy RACIO, Export-Import-Consulting
PIN 31400345
TIN 2020821880
Numer VAT SK2020821880
Data utworzenia 07 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RACIO, Export-Import-Consulting
Krajinská 1
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 611 645 €
Zysk 348 417 €
Kapitał 6 464 157 €
Kapitał własny 2 619 972 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255575255, +421255562673, +421255560127
Nr(y) faksu 0255575255
Date of updating data: 23.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,196,885
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 90,461
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 77,596
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 17,530
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 60,066
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 12,865
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 12,865
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,072,429
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,219,691
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,219,691
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,811
8. Podatek odroczony należności (481A) 5,811
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,769,014
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,743,912
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,743,912
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,958
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,144
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 77,913
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 18,283
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 59,630
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 33,995
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,536
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 24,459
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,196,885
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,022,298
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,470,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,820,000
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 650,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 266
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,570
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,570
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -232,744
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -232,744
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 422,789
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 422,789
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 348,417
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,174,587
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 99,348
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 95,544
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,804
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,939,511
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,583,793
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,791
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,566,002
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 53,604
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,024
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,327
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 157,186
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135,577
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,406
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,406
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 125,322
Date of updating data: 23.12.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,611,645
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,087,165
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 396,975
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,688
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 123,817
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,185,246
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,967,238
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 63,290
D. Usług (účtová grupa 51) 1,007,158
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 111,751
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 78,772
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,463
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,516
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,276
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,916
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,916
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,617
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 426,399
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 446,454
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 186,562
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 186,560
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 165,049
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,736
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 3,954
2. Pozostałe koszty (562A) 4,782
O. Walutowe straty (563) 136,782
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 19,531
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 21,513
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 447,912
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 99,495
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 105,443
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,948
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 348,417
Date of updating data: 23.12.2016
Date of updating data: 23.12.2016
 • PIN :31400345 TIN: 2020821880 Numer VAT: SK2020821880
 • Zarejestrowana siedziba: RACIO, Export-Import-Consulting, Krajinská 1, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 sierpień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing, Zuzana Trnavská Starobystrická 84 Zálesie 900 28 07.08.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  International Import Export Limited 5 133 437 € (97.4%) Hong Kong Čínska ľudová republika
  Ing, Zuzana Trnavská 136 563 € (2.6%) Zálesie 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.01.2016Noví spoločníci:
   Ing, Zuzana Trnavská Starobystrická 84 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing, Zuzana Trnavská Starobystrická 84 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 07.08.1995
   09.07.2011Noví spoločníci:
   International Import Export Limited 3/F Jonsim Place, Queen´s Road East, Wanchai 228 Hong Kong Čínska ľudová republika
   28.05.2009Nové sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   05.05.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.08.1995Nové obchodné meno:
   RACIO, Export-Import-Consulting, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklama a propagácia