Utwórz fakturę

SK Cloud - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.11.2016
Basic information
Nazwa firmy SK Cloud
Stan Zniszczono
PIN 31400353
TIN 2020322326
Numer VAT SK2020322326
Data utworzenia 08 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SK Cloud
Hraničná 12
82007
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 026 965 €
Zysk 16 057 €
Kapitał 68 469 €
Kapitał własny -9 037 €
Date of updating data: 21.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,459,277
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 104,981
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 63,140
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 63,140
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 41,841
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 41,841
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,353,366
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 140,212
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 140,212
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 484,110
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 484,110
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,602,060
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,594,058
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,594,058
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,002
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 126,984
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 38,146
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 88,838
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 930
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 930
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,459,277
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,253
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 793
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 793
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,237
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,237
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,057
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,442,024
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 30,613
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 17,168
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 17,168
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 167
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 13,278
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,411,411
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,710,345
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,710,345
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,545
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,544
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,187
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 656,790
Date of updating data: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,026,966
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,026,965
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 98,561
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,927,842
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 562
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,004,404
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 121,010
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26,463
D. Usług (účtová grupa 51) 3,838,136
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,956
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,550
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,349
4. Koszty społeczne (527, 528) 57
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 250
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,792
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,792
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 797
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,561
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 40,794
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,423
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 831
2. Pozostałe koszty (562A) 831
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 592
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,423
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 21,138
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,081
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,081
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,057
Date of updating data: 21.11.2016
Date of updating data: 21.11.2016
 • PIN :31400353 TIN: 2020322326 Numer VAT: SK2020322326
 • Zarejestrowana siedziba: SK Cloud, Hraničná 12, 82007, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 sierpień 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.11.2016Zrušené obchodné meno:
   SK Cloud s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hraničná 12 Bratislava 820 07
   19.06.2014Nové obchodné meno:
   SK Cloud s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hraničná 12 Bratislava 820 07
   08.08.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným