Utwórz fakturę

NONA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NONA
PIN 31400400
TIN 2020306706
Numer VAT SK2020306706
Data utworzenia 09 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NONA
Obchodná 9
81499
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 200 €
Zysk -7 181 €
Kapitał 74 658 €
Kapitał własny 68 894 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,385
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,203
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 66,093
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 68,385
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,712
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 13,278
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 110,536
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,220
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -56,141
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,181
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,673
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 240
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 6,433
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 385
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,195
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,853
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 200
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 200
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 6,256
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,463
C. Usług (účtová grupa 51) 2,866
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 428
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 265
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,234
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -6,056
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -4,129
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 53
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 53
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 218
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 218
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -165
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -6,221
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -7,181
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015