Utwórz fakturę

DLX družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DLX družstvo
PIN 31400761
TIN 2020306783
Numer VAT SK2020306783
Data utworzenia 15 sierpień 1995
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba DLX družstvo
Chorvátska 6
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 556 773 €
Zysk 19 228 €
Kapitał 1 090 161 €
Kapitał własny 67 785 €
Dane kontaktowe
E-mail dlx@dlx.sk
Telefon(y) 0253419147, 0253419146, 0253419400
Nr(y) faksu 0253419146, 0253419147, 0253419400
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,039,516
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 631,380
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 631,380
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 167,505
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 445,112
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,763
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 406,456
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 179,721
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 146
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 179,575
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 88
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 88
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 129,312
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 124,886
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,886
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,426
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 97,335
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 97,298
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 37
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,680
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 733
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 947
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,039,516
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,013
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,253
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,253
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 930
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 930
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -5,266
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -5,266
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 68,868
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 68,868
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,228
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 952,503
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 43
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 43
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 471,980
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 350,492
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 318,017
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 318,017
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 268
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 186
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,239
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,782
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 119,988
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 10,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,556,685
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,556,773
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,531,298
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 25,387
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,491,642
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,170,554
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 39,225
D. Usług (účtová grupa 51) 219,286
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,272
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,379
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,893
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,852
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 45,162
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 45,162
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,291
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 65,131
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 127,620
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 38,862
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 35,467
2. Pozostałe koszty (562A) 35,467
O. Walutowe straty (563) 90
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,305
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -38,862
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 26,269
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,041
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,041
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 19,228
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31400761 TIN: 2020306783 Numer VAT: SK2020306783
 • Zarejestrowana siedziba: DLX družstvo, Chorvátska 6, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 sierpień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavol Ťarcha predseda Chorvátska 6 Bratislava 23.02.2001
  Daniel Hudec podpredseda Trnavská 19 Bratislava 23.02.2001
  Vladimír Machalík podpredseda Blagoevova 20 Bratislava 851 04 05.02.2002
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.02.2002Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Machalík - podpredseda družstva Blagoevova 20 Bratislava 851 04
   23.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Pavol Ťarcha - predseda družstva Chorvátska 6 Bratislava
   Daniel Hudec - podpredseda družstva Trnavská 19 Bratislava
   22.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Ťarcha - predseda družstva Chorvátska 6 Bratislava
   Monika Ťarchová - podpredseda družstva Chorvátska 6 Bratislava
   29.05.1997Nové obchodné meno:
   DLX družstvo
   28.05.1997Zrušené obchodné meno:
   "TUZOB družstvo"
   15.08.1995Nové obchodné meno:
   "TUZOB družstvo"
   Nové sidlo:
   Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Pavol Ťarcha - predseda družstva Chorvátska 6 Bratislava
   Monika Ťarchová - podpredseda družstva Chorvátska 6 Bratislava