Utwórz fakturę

F.Quo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.11.2015
Basic information
Nazwa firmy F.Quo
Stan Zniszczono
PIN 31400868
TIN 2020821957
Numer VAT SK2020821957
Data utworzenia 18 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba F.Quo
Mišíkova 13
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 105 120 €
Zysk 2 424 €
Date of updating data: 27.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 46,407
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 6,407
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,782
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 178,259
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 219,566
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -41,232
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -75
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 224,666
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,602
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -10,665
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,424
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 226,268
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 226,256
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 81,588
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,568
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 143,100
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12
Date of updating data: 27.11.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 105,120
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 28,162
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,834
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71,124
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 101,173
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,015
C. Usług (účtová grupa 51) 30,535
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 401
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 11,204
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,199
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 42,010
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,809
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,947
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -5,388
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 566
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 566
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -562
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,385
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,424
Date of updating data: 27.11.2015
Date of updating data: 27.11.2015
 • PIN :31400868 TIN: 2020821957 Numer VAT: SK2020821957
 • Zarejestrowana siedziba: F.Quo, Mišíkova 13, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 sierpień 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.11.2015Zrušené obchodné meno:
   F.Quo s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mišíkova 13 Bratislava 811 04
   13.05.2006Nové sidlo:
   Mišíkova 13 Bratislava 811 04
   18.08.1995Nové obchodné meno:
   F.Quo s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným