Utwórz fakturę

DAFY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DAFY
PIN 31401015
TIN 2020330697
Numer VAT SK2020330697
Data utworzenia 22 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DAFY
Arménska 13
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 800 €
Zysk -25 419 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903446915
Telefon(y) kom. 0903446915
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 70,670
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 35,033
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 35,033
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 35,033
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 34,464
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,279
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,200
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,200
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 79
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,185
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 712
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,473
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,173
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,173
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 70,670
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -77,849
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 614
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 614
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -59,683
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,232
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -64,915
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,419
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 148,519
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 236
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 236
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 68,283
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 97
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 64,608
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,079
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 184
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,315
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 80,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,800
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,800
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,013
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,808
D. Usług (účtová grupa 51) 960
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,652
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,580
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,020
4. Koszty społeczne (527, 528) 52
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 378
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,275
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,275
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,940
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -24,213
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 26,032
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 248
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 248
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -246
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -24,459
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -25,419
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31401015 TIN: 2020330697 Numer VAT: SK2020330697
 • Zarejestrowana siedziba: DAFY, Arménska 13, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 sierpień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02 22.08.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Henrich Gavač 6 639 € (100%) Meteorová 7 Bratislava 821 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.12.2011Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   31.12.2005Nové sidlo:
   Arménska 13 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 22.08.1995
   30.12.2005Zrušené sidlo:
   Revolučná 10 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   05.08.1998Noví spoločníci:
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   04.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   21.02.1997Nové sidlo:
   Revolučná 10 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a nájmu nehnuteľností a bytov
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   20.02.1997Zrušené sidlo:
   Mierova 38 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Mizera Včelárska 9 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Vladimír Mizera Včelárska 9 Bratislava 821 05
   22.08.1995Nové obchodné meno:
   DAFY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mierova 38 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   Noví spoločníci:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Vladimír Mizera Včelárska 9 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Vladimír Mizera Včelárska 9 Bratislava 821 05