Utwórz fakturę

JH INVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JH INVEST
PIN 31401058
TIN 2020322568
Numer VAT SK2020322568
Data utworzenia 18 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JH INVEST
Prístavná 2
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 081 €
Zysk 3 562 €
Kapitał 9 851 €
Kapitał własny 7 564 €
Dane kontaktowe
E-mail jurki@jurki.sk
Telefon(y) 0258280011
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 54,197
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 43,694
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 42,698
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,323
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 39,375
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 996
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 996
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,503
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 832
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 832
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 832
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,671
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,671
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 54,197
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,126
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 473
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 473
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 452
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 452
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,562
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,071
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,071
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,071
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 42,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,081
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,081
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,081
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,264
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 274
D. Usług (účtová grupa 51) 2,281
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 911
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,625
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,625
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 173
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,817
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,526
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 250
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 250
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -250
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,567
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,005
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,005
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,562
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31401058 TIN: 2020322568 Numer VAT: SK2020322568
 • Zarejestrowana siedziba: JH INVEST, Prístavná 2, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 sierpień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09 22.06.2004
  Lujza Jurkovičová Liptovská 8 Bratislava 821 09 14.01.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JURKI-HAYTON, a.s. 6 639 € (100%) Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Lujza Jurkovičová Liptovská 8 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 14.01.2011
   27.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Chorváthová Dopravná 1426/37 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.10.2003
   22.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Monika Chorváthová Dopravná 1426/37 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.10.2003
   21.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   PhDr. Lujza Jurkovičová Tekovská 17 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   Ing. Peter Tabery Čiernovodská 6 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   08.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Bagamery Liptovská 8 Bratislava 821 09
   10.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Dobrovodská Palárikova 19 Bratislava 811 09
   28.09.1998Noví spoločníci:
   JURKI-HAYTON, a.s. IČO: 35 738 162 Domkárska 4 Bratislava 821 05
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   JURKI-HAYTON, a.s. IČO: 35 738 162 Domkárska 4 Bratislava 821 05
   15.04.1998Nové obchodné meno:
   JH INVEST, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   JURKI-HAYTON, a.s. IČO: 35 738 162 Domkárska 4 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Bagamery Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Ing. Iveta Dobrovodská Palárikova 19 Bratislava 811 09
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   PhDr. Lujza Jurkovičová Tekovská 17 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   Ing. Peter Tabery Čiernovodská 6 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   14.04.1998Zrušené obchodné meno:
   JH INVEST spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Bagamery Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Ing. Iveta Dobrovodská Palárikova 19 Bratislava 811 09
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09
   PhDr. Lujza Jurkovičová Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Peter Tabery Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   18.08.1995Nové obchodné meno:
   JH INVEST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prístavná 2 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo a služby - činnosť ekonomických poradcov
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru, služieb a investícií v rozsahu voľnej živnosti
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou úpravy a zneškodňovania odpadov
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Bagamery Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Ing. Iveta Dobrovodská Palárikova 19 Bratislava 811 09
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09
   PhDr. Lujza Jurkovičová Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Peter Tabery Čiernovodská 6 Bratislava 821 07