Utwórz fakturę

Emiko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Emiko
PIN 31401091
Data utworzenia 21 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Emiko
Rybárska 37
94901
Nitra
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 699 464 €
Zysk 59 558 €
Dane kontaktowe
E-mail info.sk@emco.sk
Telefon(y) +420267182102, +420277004750, 042077004772
Date of updating data: 24.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,300,943
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,034,608
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 15,808
8. Podatek odroczony należności (481A) 15,808
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 754,218
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 754,218
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 754,218
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 264,582
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 264,582
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 266,335
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 299
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 266,036
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,300,943
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 459,215
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 321,982
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 321,982
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 32,198
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 32,198
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 45,477
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 45,477
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 59,558
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 841,728
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 687,841
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 616,341
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 616,341
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 71,500
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 153,887
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 132,871
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 21,016
Date of updating data: 24.02.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,699,464
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,632,170
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 67,294
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,621,512
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,111,402
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,161
D. Usług (účtová grupa 51) 1,443,920
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,029
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 77,952
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 138,981
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 19
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 660
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 660
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -641
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 77,311
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 17,753
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 26,184
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -8,431
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 59,558
Date of updating data: 24.02.2016
Date of updating data: 24.02.2016
 • PIN :31401091
 • Zarejestrowana siedziba: Emiko, Rybárska 37, 94901, Nitra
 • Data utworzenia: 21 sierpień 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.06.2000Nové sidlo:
   Rybárska 37 Nitra 949 01
   10.05.2000Nové obchodné meno:
   Emiko s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Soňa Kiková Na ihrisko 15 Lužianky 951 41
   Ing. Zdeněk Jahoda Hasova 3093/1 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Soňa Kiková Na ihrisko 15 Lužianky 951 41
   21.08.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ