Utwórz fakturę

TRIO PUBLISHING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRIO PUBLISHING
PIN 31401392
TIN 2020330719
Numer VAT SK2020330719
Data utworzenia 28 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRIO PUBLISHING
Trajánova 3A
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 102 438 €
Zysk -23 387 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0908756855
Telefon(y) kom. 0908756855, 0917964401
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 131,457
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 126,542
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 104,394
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 12
3. Produkty (123) - /194/ 103,817
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 565
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 20,966
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,270
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -3,109
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,379
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 696
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,182
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,146
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 36
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,915
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,915
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 131,457
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,524
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 10,560
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,560
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,387
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,781
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 525
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 525
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 114,174
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 47,655
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,655
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 62,649
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 979
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,394
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,497
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,082
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,082
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 20,200
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 200
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 20,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 102,438
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,883
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 65,602
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,247
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 1
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,705
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 123,551
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,997
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,774
D. Usług (účtová grupa 51) 69,023
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 33,492
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,347
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,397
4. Koszty społeczne (527, 528) 748
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 187
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,991
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,991
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 240
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,847
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -21,113
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -8,061
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 359
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) -1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 360
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,673
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 553
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 553
O. Walutowe straty (563) 78
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,042
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,314
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -22,427
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -23,387
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31401392 TIN: 2020330719 Numer VAT: SK2020330719
 • Zarejestrowana siedziba: TRIO PUBLISHING, Trajánova 3A, 85110, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 sierpień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhDr. Magdaléna Fazekašová Tomášikova 12571/50C Bratislava 831 04 28.08.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Magdaléna Fazekašová 6 639 € (100%) Tomášikova 12571/50C Bratislava 831 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.07.2011Nové sidlo:
   Trajánova 3A Bratislava 851 10
   30.06.2011Zrušené sidlo:
   Konventná 3 Bratislava 811 03
   01.10.2005Nové sidlo:
   Konventná 3 Bratislava 811 03
   30.09.2005Zrušené sidlo:
   Podzáhradná 43 Bratislava 821 06
   15.02.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Tomášikova 12571/50C Bratislava 831 04
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Podzáhradná 43 Bratislava
   16.02.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Podzáhradná 43 Bratislava
   15.02.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Podzáhradná 43 Bratislava
   István Bernáth Repkény u. 5 Ěrd Maďarská republika
   28.08.1995Nové obchodné meno:
   TRIO PUBLISHING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Podzáhradná 43 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť neperiodických publikácií
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Podzáhradná 43 Bratislava
   István Bernáth Repkény u. 5 Ěrd Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Tomášikova 12571/50C Bratislava 831 04