Utwórz fakturę

INOVA - Electric - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.12.2015
Basic information
Nazwa firmy INOVA - Electric
Stan W likwidacji
PIN 31401414
TIN 2020354886
Numer VAT SK2020354886
Data utworzenia 31 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INOVA - Electric
Tešedíkova 85
84106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 147 912 €
Zysk -58 079 €
Dane kontaktowe
E-mail inova@inova-electric.sk
Telefon(y) 0245526295, 0245526296
Telefon(y) kom. +421905717653, 0905717653
Nr(y) faksu 0245526296, 0245526295
Date of updating data: 16.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 66,029
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 65,987
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,650
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 7,650
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 53,506
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 53,506
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,506
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,831
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,827
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 42
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 42
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 66,029
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,097
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 37,600
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 63,273
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 63,273
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -58,079
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,741
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,741
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,115
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,115
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,233
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,393
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 0
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 191
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 191
Date of updating data: 16.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) -19,210
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 147,912
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 137,490
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,422
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 204,957
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 156,700
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,345
D. Usług (účtová grupa 51) 7,453
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,769
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,180
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,205
4. Koszty społeczne (527, 528) 384
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,690
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -57,045
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -28,008
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,035
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,035
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,034
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -58,079
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -58,079
Date of updating data: 16.12.2015
Date of updating data: 16.12.2015